TNN24
CNN
PHOENIX
BBC NEWS
CNBC
BLOOMBERG
TNN2
NHK
TV5

CH 777

Monday 22 July

EN

CH 778

Monday 22 July

EN
00:00
Reliable Sources
NEWS :: News
รายการเจาะลึกความน่าเชื่อถือและวิธีการรายงานข่าวสารของสื่อมวลชนซึ่งมักจะโน้มน้าวทรรศนคติของผู้ชมไปในทางใดทางหนึ่ง
00:30
Reliable Sources
NEWS :: News
รายการเจาะลึกความน่าเชื่อถือและวิธีการรายงานข่าวสารของสื่อมวลชนซึ่งมักจะโน้มน้าวทรรศนคติของผู้ชมไปในทางใดทางหนึ่ง
01:00
African Voices: Hey Mr. DJ
::
01:30
Quest's World of Wonder: San Francisco
::
02:00
Fareed Zakaria GPS
NEWS :: News
พบกับ "เจสัน มิคส์" เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในระดับโลก ผ่านเรื่องราวและมุมมองที่แตกต่างกันออกไป
Cast
Fareed Zakaria
03:00
CNN Newsroom
NEWS :: News
ติดตามรับชมข่าวสารชั้นนำล่าสุดที่จะโฟกัสไปที่เรื่องราวจากมุมต่างๆ ของโลก แนวโน้มของสถานการณ์ และสถานที่ท่องเที่ยว
03:30
World Sport
::
04:00
CNN Today
NEWS ::
04:30
Winning Post: An Elegant Life
::
05:00
CNN Today
NEWS :: News
การรายงานข่าวแบบรวดเร็วฉับไว ตั้งแต่ข่าวด่วน หัวข้อข่าวสำคัญ เรื่องราวทางธุรกิจ กีฬา และสภาพภูมิอากาศ
05:30
CNN Today
NEWS :: News
การรายงานข่าวแบบรวดเร็วฉับไว ตั้งแต่ข่าวด่วน หัวข้อข่าวสำคัญ เรื่องราวทางธุรกิจ กีฬา และสภาพภูมิอากาศ
06:00
CNN Today
NEWS :: News
การรายงานข่าวแบบรวดเร็วฉับไว ตั้งแต่ข่าวด่วน หัวข้อข่าวสำคัญ เรื่องราวทางธุรกิจ กีฬา และสภาพภูมิอากาศ
06:30
CNN Today
NEWS :: News
การรายงานข่าวแบบรวดเร็วฉับไว ตั้งแต่ข่าวด่วน หัวข้อข่าวสำคัญ เรื่องราวทางธุรกิจ กีฬา และสภาพภูมิอากาศ
07:00
Erin Burnett Outfront
NEWS :: News
รายการนำเสนอการรายงานข่าวสารและสถานการณ์ล่าสุด -- ดำเนินรายการโดย เอริน เบอร์เน็ตต์
07:30
Special: 50 Years After Apollo 11
::
08:00
CNN Marketplace Africa
::
08:15
World Sport
::
08:30
CNN Equestrian: Pieter Devos
::
09:00
Fareed Zakaria GPS
NEWS :: News
พบกับ "เจสัน มิคส์" เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในระดับโลก ผ่านเรื่องราวและมุมมองที่แตกต่างกันออกไป
Cast
Fareed Zakaria
10:00
Inside Africa
NEWS :: News
รายการนำเสนอข่าวสารข้อมูลพร้อมการสรุปความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สำคัญๆในทวีปแอฟริกา
Cast
Tumi Makgabo
10:30
African Voices: Hey Mr. DJ
::
11:00
CNN Newsroom
NEWS :: News
ติดตามรับชมข่าวสารชั้นนำล่าสุดที่จะโฟกัสไปที่เรื่องราวจากมุมต่างๆ ของโลก แนวโน้มของสถานการณ์ และสถานที่ท่องเที่ยว
11:30
CNN Newsroom
NEWS :: News
ติดตามรับชมข่าวสารชั้นนำล่าสุดที่จะโฟกัสไปที่เรื่องราวจากมุมต่างๆ ของโลก แนวโน้มของสถานการณ์ และสถานที่ท่องเที่ยว
12:00
CNN Newsroom
::
12:30
CNN Newsroom
::
13:00
CNN Newsroom
::
13:30
CNN Newsroom
::
14:00
CNN Newsroom
::
14:30
Special: 50 Years After Apollo 11
::
15:00
Early Start with C. Romans and D. Briggs
::
15:30
Early Start with C. Romans and D. Briggs
::
16:00
Fareed Zakaria GPS
NEWS :: News
พบกับ "เจสัน มิคส์" เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในระดับโลก ผ่านเรื่องราวและมุมมองที่แตกต่างกันออกไป
Cast
Fareed Zakaria
17:00
New Day
NEWS :: News
ติดตามรับชมข่าวสารล่าสุดจากซีเอ็นเอ็นรวมทั้งการพยากรณ์อากาศและบรรดาเรื่องราวอันน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก
17:30
New Day
NEWS :: News
ติดตามรับชมข่าวสารล่าสุดจากซีเอ็นเอ็นรวมทั้งการพยากรณ์อากาศและบรรดาเรื่องราวอันน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก
18:00
New Day
NEWS :: News
ติดตามรับชมข่าวสารล่าสุดจากซีเอ็นเอ็นรวมทั้งการพยากรณ์อากาศและบรรดาเรื่องราวอันน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก
18:30
New Day
NEWS :: News
ติดตามรับชมข่าวสารล่าสุดจากซีเอ็นเอ็นรวมทั้งการพยากรณ์อากาศและบรรดาเรื่องราวอันน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก
19:00
CNN Newsroom with Max Foster (London)
NEWS :: News
ติดตามรับชมข่าวสารชั้นนำล่าสุดที่จะโฟกัสไปที่เรื่องราวจากมุมต่างๆ ของโลก แนวโน้มของสถานการณ์ และสถานที่ท่องเที่ยว
Prime Time
19:30
World Sport
::
20:00
First Move with Julia Chatterley
NEWS :: News
รายงานข่าวสารแบบถ่ายทอดสดส่งตรงจากตลาดหลักทรัพย์กลางกรุงนิวยอร์ครวมถึงนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก -- ดำเนินรายการโดย จูเลีย แชตเตอร์เลย์
20:30
First Move with Julia Chatterley
NEWS :: News
รายงานข่าวสารแบบถ่ายทอดสดส่งตรงจากตลาดหลักทรัพย์กลางกรุงนิวยอร์ครวมถึงนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก -- ดำเนินรายการโดย จูเลีย แชตเตอร์เลย์
21:00
International Desk
NEWS :: News
ติดตามรับชมข่าวต่างประเทศ ทั้งเหตุการณ์ทั่วไป เศรษฐกิจ กีฬา และสภาพอากาศ
21:30
International Desk
NEWS :: News
ติดตามรับชมข่าวต่างประเทศ ทั้งเหตุการณ์ทั่วไป เศรษฐกิจ กีฬา และสภาพอากาศ
22:00
Connect the World with Becky Anderson
::

CH 779

Monday 22 July

EN
00:00
News on the Hour
::
00:27
Weather Forecast
::
00:30
News Time
::
01:15
Taiwan Weekly Focus
::
02:00
News on the Hour
::
02:27
Weather Forecast
::
02:30
Journalist on the Spot
::
03:00
Weekend Hot Talk
::
03:45
Decoding Newsterms Combined Version
::
04:00
News on the Hour
::
04:27
Weather Forecast
::
04:30
Yiling News Talk
::
05:00
News on the Hour
::
05:27
Weather Forecast
::
05:30
News on the Hour
::
05:57
Weather Forecast
::
06:00
China Jing Wine Good Morning China
::
07:00
Shineway China News Live
::
07:15
Bank of Beijing - Financial Intelligence
::
08:00
News on the Hour
::
08:15
News Time
::
09:00
News on the Hour
::
09:27
Weather Forecast
::
09:30
Visionaries
::
10:00
News on the Hour
::
10:25
Decoding.News.Terms (Combined Version)
::
10:30
Kou Zi Jiao Mainland - Q&A
::
11:00
The Midday Express
::
11:25
Weather Forecast
::
11:30
Belt and Road Exploration
::
12:00
News on the Hour
::
12:15
Weekend Hot Talk
::
13:00
News on the Hour
::
13:55
Decoding.News.Terms (Combined Version)
::
13:58
Weather Forecast
::
14:00
News on the Hour
::
14:55
Weather Forecast
::
Prime Time
15:00
News on the Hour
::
15:40
Weather Forecast
::
15:45
The News Circle
::
16:00
News on the Hour
::
16:27
Weather Forecast
::
16:30
KVB Kunlun Financial Journal
::

CH 780

Monday 22 July

EN
00:00
BBC World News
NEWS :: News
รายการข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ บีบีซี
00:30
Our World
NEWS :: News
รายงานข่าวเด่นรายวันจากทั่วทุกมุมโลก
01:00
BBC World News
NEWS :: News
รายการข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ บีบีซี
01:15
Sport Today
NEWS :: News
รายการเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดในแวดวงกีฬาไม่ว่าจะเป็น การแข่งกอล์ฟ ยู.เอส.มาสเตอร์, ฟุตบอลชิงถ้วยยุโรป, และอื่นๆอีกมากมาย
01:30
In Business Africa
NEWS :: News
เกาะติดและอัพเดทข่าวสารด้านธุรกิจใน แอฟริกาไปด้วยกันกับ บีบีซี
02:00
BBC World News
NEWS :: News
รายการข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ บีบีซี
02:15
Victorian Vitality Reality
::
02:30
Portrait of an Artist
::
03:00
World News Today
NEWS :: News
เกาะติดสถานการณ์ข่าวและความเคลื่อนไหวทางธุรกิจพร้อมด้วยการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นสำคัญๆ
03:30
Protecting the Planet
NEWS :: News
พบกับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโลกและธรรมชาติ
04:00
BBC World News
NEWS :: News
รายการข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ บีบีซี
04:10
World Focus: Reporters
NEWS :: News
รายการประจำสัปดาห์ที่นำเสนอรายงานข่าวล่าสุดจากทั่วโลกพร้อมบทวิเคราะห์อย่างละเอียดทุกแง่มุม
04:30
Follow the Food
NEWS :: News
ร่วมเจาะลึกถึงกระบวนการและเทคโนโลยีที่ชาวเกษตร นักวิจัย รวมไปจนถึงนวัตกรรมว่าพวกเขาจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องระบบอาหารทั่วโลกได้อย่างไร
05:00
Newsday
NEWS :: News
รายงานข่าวต่างประเทศล่าสุดที่ถ่ายทอดสดและส่งตรงมาจากสำนักข่าว บีบีซีในกรุงลอนดอน และ สิงคโปร์
05:30
Asia Business Report
NEWS :: News
ติดตามข่าวสารทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและบทวิเคราะห์รายวันจากสำนักข่าวบีบีซีเวิลด์สิงคโปร์ซึ่งเพียบพร้อมด้วยข่าวล่าสุดจากตลาดหุ้นและข่าวสำคัญทางด้านธุรกิจและการเงิน
05:45
Sport Today
NEWS :: News
รายการเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดในแวดวงกีฬาไม่ว่าจะเป็น การแข่งกอล์ฟ ยู.เอส.มาสเตอร์, ฟุตบอลชิงถ้วยยุโรป, และอื่นๆอีกมากมาย
06:00
Newsday
NEWS :: News
รายงานข่าวต่างประเทศล่าสุดที่ถ่ายทอดสดและส่งตรงมาจากสำนักข่าว บีบีซีในกรุงลอนดอน และ สิงคโปร์
06:30
Asia Business Report
NEWS :: News
ติดตามข่าวสารทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและบทวิเคราะห์รายวันจากสำนักข่าวบีบีซีเวิลด์สิงคโปร์ซึ่งเพียบพร้อมด้วยข่าวล่าสุดจากตลาดหุ้นและข่าวสำคัญทางด้านธุรกิจและการเงิน
06:45
Sport Today
NEWS :: News
รายการเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดในแวดวงกีฬาไม่ว่าจะเป็น การแข่งกอล์ฟ ยู.เอส.มาสเตอร์, ฟุตบอลชิงถ้วยยุโรป, และอื่นๆอีกมากมาย
07:00
Newsday
NEWS :: News
รายงานข่าวต่างประเทศล่าสุดที่ถ่ายทอดสดและส่งตรงมาจากสำนักข่าว บีบีซีในกรุงลอนดอน และ สิงคโปร์
07:30
Asia Business Report
NEWS :: News
ติดตามข่าวสารทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและบทวิเคราะห์รายวันจากสำนักข่าวบีบีซีเวิลด์สิงคโปร์ซึ่งเพียบพร้อมด้วยข่าวล่าสุดจากตลาดหุ้นและข่าวสำคัญทางด้านธุรกิจและการเงิน
07:45
Sport Today
NEWS :: News
รายการเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดในแวดวงกีฬาไม่ว่าจะเป็น การแข่งกอล์ฟ ยู.เอส.มาสเตอร์, ฟุตบอลชิงถ้วยยุโรป, และอื่นๆอีกมากมาย
08:00
BBC World News
NEWS :: News
รายการข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ บีบีซี
08:30
Asia Business Report
NEWS :: News
ติดตามข่าวสารทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและบทวิเคราะห์รายวันจากสำนักข่าวบีบีซีเวิลด์สิงคโปร์ซึ่งเพียบพร้อมด้วยข่าวล่าสุดจากตลาดหุ้นและข่าวสำคัญทางด้านธุรกิจและการเงิน
08:45
Sport Today
NEWS :: News
รายการเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดในแวดวงกีฬาไม่ว่าจะเป็น การแข่งกอล์ฟ ยู.เอส.มาสเตอร์, ฟุตบอลชิงถ้วยยุโรป, และอื่นๆอีกมากมาย
09:00
BBC World News
NEWS :: News
รายการข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ บีบีซี
09:30
Asia Business Report
NEWS :: News
ติดตามข่าวสารทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและบทวิเคราะห์รายวันจากสำนักข่าวบีบีซีเวิลด์สิงคโปร์ซึ่งเพียบพร้อมด้วยข่าวล่าสุดจากตลาดหุ้นและข่าวสำคัญทางด้านธุรกิจและการเงิน
09:45
Sport Today
NEWS :: News
รายการเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดในแวดวงกีฬาไม่ว่าจะเป็น การแข่งกอล์ฟ ยู.เอส.มาสเตอร์, ฟุตบอลชิงถ้วยยุโรป, และอื่นๆอีกมากมาย
10:00
BBC World News
NEWS :: News
รายการข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ บีบีซี
10:30
Hard Talk
NEWS :: News
รายการเดินทางข้ามโลกเพื่อเสาะหาและเสวนากับบรรดาคนดังและบุคคลชั้นแนวหน้าที่มีบทบาทสำคัญในวงการกีฬาและโลกบันเทิง
11:00
BBC World News
NEWS :: News
รายการข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ บีบีซี
11:30
Hard Talk
NEWS :: News
รายการเดินทางข้ามโลกเพื่อเสาะหาและเสวนากับบรรดาคนดังและบุคคลชั้นแนวหน้าที่มีบทบาทสำคัญในวงการกีฬาและโลกบันเทิง
12:00
The Briefing
NEWS :: News
พบกับผู้เชี่ยวชาญและบุคคลภายในนำเสนอเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ ต่างๆ สำหรับข่าวที่เป็นกระแสของโลก
12:30
Business Briefing
NEWS :: News
ข่าวเศรษฐกิจและการเงินล่าสุดการปรับปรุงตลาดและการสัมภาษณ์ผู้ผลิตข่าวรายใหญ่ในโลกธุรกิจ
12:45
The Briefing
NEWS :: News
พบกับผู้เชี่ยวชาญและบุคคลภายในนำเสนอเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ ต่างๆ สำหรับข่าวที่เป็นกระแสของโลก
13:30
Business Briefing
NEWS :: News
ข่าวเศรษฐกิจและการเงินล่าสุดการปรับปรุงตลาดและการสัมภาษณ์ผู้ผลิตข่าวรายใหญ่ในโลกธุรกิจ
13:45
World Business Report
NEWS :: News
รายงานข่าวสารล่าสุดด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ ตลาดหุ้น ส่งตรงจากศูนย์กลางการเงินทั่วทุกมุมโลก
Prime Time
14:00
BBC World News
NEWS :: News
รายการข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ บีบีซี
14:45
World Business Report
NEWS :: News
รายงานข่าวสารล่าสุดด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และ ตลาดหุ้น ส่งตรงจากศูนย์กลางการเงินทั่วทุกมุมโลก
15:00
BBC World News
NEWS :: News
รายการข่าวต่างประเทศจากสถานีโทรทัศน์ บีบีซี
15:10
THE FAMILIES WHO WEREN'T MEANT TO LIVE
::
15:30
Hard Talk
NEWS :: News
รายการเดินทางข้ามโลกเพื่อเสาะหาและเสวนากับบรรดาคนดังและบุคคลชั้นแนวหน้าที่มีบทบาทสำคัญในวงการกีฬาและโลกบันเทิง
16:00
GMT with George Alagiah
NEWS :: News
พิธีกรผู้สื่อข่าว จอร์จ อลาเกีย นำเสนอข่าวสารทันโลกรวมถึงข่าวธุรกิจและข่าวกีฬาล่าสุดซึ่งล้วนมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

CH 781

Monday 22 July

EN
00:00
Tonight Show Starring Jimmy Fallon
SR-ENT-KN ::
พบกับ จิมมี ฟอลลอน พิธีกรมาแรงกับการสัมภาษณ์เหล่าดาราคนดังอย่างใกล้ชิดรวมถึงศิลปินนักดนตรีรับเชิญซึ่งจะมาแสดงผลงานดนตรีที่น่าสนใจในรายการ
02:00
Managing Asia
NEWS :: News
พบกับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับแนวหน้าของเอเชีย โดยผู้สื่อข่าว คริสติน ทัน จะมาเสวนากับบรรดาประธานบริษัท ผู้ประกอบการ และผู้บริหารใหญ่ของเครือบริษัทห้างร้านต่างๆ
Cast
Christine Tan
02:30
CNBC Feature
NEWS :: News
รายงานข่าวพร้อมบทวิเคราะห์แบบเจาะลึกตรงประเด็นโดยทีมผู้สื่อข่าวจากช่องซีเอ็นบีซี
03:00
CNBC Feature
NEWS :: News
รายงานข่าวพร้อมบทวิเคราะห์แบบเจาะลึกตรงประเด็นโดยทีมผู้สื่อข่าวจากช่องซีเอ็นบีซี
03:30
CNBC Feature
NEWS :: News
รายงานข่าวพร้อมบทวิเคราะห์แบบเจาะลึกตรงประเด็นโดยทีมผู้สื่อข่าวจากช่องซีเอ็นบีซี
04:00
Meet the Press
NEWS :: News
รายการนำเสนอการเสวนาโต๊ะกลมของบรรดานักการเมืองต่างพรรคของประเทศสหรัฐอเมริกา -- ดำเนินรายการโดย ชัค ท็อด
Cast
Chuck Todd
05:00
Squawk Box
NEWS :: News
ติดตามกลยุทธ์การลงทุนระดับมืออาชีพ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากนักธุรกิจชั้นนำ และการอภิปรายถกเถียงในประเด็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการตลาดล่าสุดจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก
08:00
Street Signs
NEWS :: News
รายงานข่าวเศรษฐกิจพร้อมเกาะติดความเคลื่อนไหวด้านธุรกิจและการตลาดในแต่ละวัน -- ดำเนินรายการโดย เอริน เบอร์เน็ต
Cast
Martin Soong, Oriel Morrison
11:00
Capital Connection
NEWS :: Finance
รายงานความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นแห่งภูมิภาคเอเซียและการคาดการณ์ตลาดหุ้นในยุโรปรวมถึงร่วมติดตามผลกระทบจากการไหลเวียนของข่าวสารซึ่งส่งผลต่อตลาดการเงินทั่วโลก
12:00
Squawk Box
NEWS :: News
ติดตามกลยุทธ์การลงทุนระดับมืออาชีพ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากนักธุรกิจชั้นนำ และการอภิปรายถกเถียงในประเด็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการตลาดล่าสุดจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก
15:00
Street Signs
NEWS :: News
รายงานข่าวเศรษฐกิจพร้อมเกาะติดความเคลื่อนไหวด้านธุรกิจและการตลาดในแต่ละวัน -- ดำเนินรายการโดย เอริน เบอร์เน็ต
Cast
Martin Soong, Oriel Morrison
16:00
Worldwide Exchange
NEWS :: News
นำเสนอเรื่องราวตลาดหุ้นทั่วโลกโดยติดตามการปิดตลาดหุ้นในเอเชีย ตลาดหุ้นช่วงกลางวันในยุโรป และความเคลื่อนไหวก่อนที่ตลาดหุ้นในอเมริกาจะเปิดฉาก
Prime Time
17:00
Squawk Box
NEWS :: News
ติดตามกลยุทธ์การลงทุนระดับมืออาชีพ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากนักธุรกิจชั้นนำ และการอภิปรายถกเถียงในประเด็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางการตลาดล่าสุดจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก
20:00
Squawk on the Street
NEWS :: News
เกาะติดทุกสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวทางการตลาดสำคัญๆจากทั่วทุกมุมโลกชนิดนาทีต่อนาทีพร้อมด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์
22:00
Squawk Alley
NEWS :: News
พบกับข่าวสารและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีในแวดวงอุตสาหกรรมและแนวทางในอนาคต
23:00
Halftime Report
NEWS :: News
รายการแนะแนวกลยุทธทางการซื้อขายหุ้นและการลงทุนเชิงพาณิชย์โดยผู้เชี่ยวชาญของวอลสตรีท
Cast
Scott Wapner

CH 783

Monday 22 July

EN
00:00
Bloomberg Businessweek
NEWS :: News
พิธีกร แครอล มาสซาร์ และ เดวิด กุรา นำเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานของทีมผู้จัดทำนิตยสารธุรกิจรายสัปดาห์ของบลูมเบิร์ก
Cast
Carol Massar, David Gura
01:00
High Flyers
NEWS :: News
รายการนำเสนอบทสัมภาษณ์ของบรรดานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และบุคคลชั้นนำในแวดวงสังคมปัจจุบันที่จะมาถกประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์และความสำเร็จของพวกเขา -- ดำเนินรายการโดย ฮาสลินดา อามิน
Cast
Haslinda Amin
01:30
Bloomberg Markets
NEWS :: News
รายการนำเสนอบทวิเคราะห์และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้น
02:00
Bloomberg ETF IQ
NEWS :: News
สองผู้สื่อข่าว สการ์เล็ต ฟู และ เอริก บาลชูนาส จะมารายงานข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงภายในตลาดการซื้อขายหุ้น
02:30
The David Rubenstein Show
NEWS :: News
พิธีกรผู้สื่อข่าว เดวิด รูเบนสไตน์ จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของบรรดาปัจจัยต่างๆซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง
Cast
David Rubenstein
03:00
Bloomberg Best
NEWS :: News
รายการนำเสนอข่าวเด่นประจำวันจากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก
04:00
Bloomberg Businessweek
NEWS :: News
พิธีกร แครอล มาสซาร์ และ เดวิด กุรา นำเสนอเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานของทีมผู้จัดทำนิตยสารธุรกิจรายสัปดาห์ของบลูมเบิร์ก
Cast
Carol Massar, David Gura
05:00
Bloomberg Daybreak
NEWS :: News
รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั้งจากฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษพร้อมกับนำเสนอข่าวสารสำคัญจากทั่วทุกมุมโลก
06:00
Bloomberg Daybreak
NEWS :: News
รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั้งจากฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษพร้อมกับนำเสนอข่าวสารสำคัญจากทั่วทุกมุมโลก
08:00
Bloomberg Markets
NEWS :: News
รายการนำเสนอบทวิเคราะห์และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้น
09:00
Bloomberg Markets
NEWS :: News
รายการนำเสนอบทวิเคราะห์และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้น
11:00
Bloomberg Daybreak
NEWS :: News
รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั้งจากฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษพร้อมกับนำเสนอข่าวสารสำคัญจากทั่วทุกมุมโลก
13:00
Bloomberg Daybreak
NEWS :: News
รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นทั้งจากฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษพร้อมกับนำเสนอข่าวสารสำคัญจากทั่วทุกมุมโลก
14:30
Bloomberg Markets
NEWS :: News
รายการนำเสนอบทวิเคราะห์และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้น
16:00
Bloomberg Technology
NEWS :: News
รายงานสรุปข่าวสารในแวดวงเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกโดย เอมิลี ชาง ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวและพิธีกรประจำสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กแห่งนครซานฟรานซิสโก
17:00
Bloomberg Surveillance
NEWS :: News
เข้าใจสภาวะตลาดจากข้อมูลอัพเดทล่าสุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันข้างหน้ากับทอม คีน และ สกาเลต ฟู
Prime Time
19:00
Bloomberg Markets
NEWS :: News
รายการนำเสนอบทวิเคราะห์และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้น
21:00
Bloomberg Markets
NEWS :: News
รายการนำเสนอบทวิเคราะห์และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้น
22:00
Bloomberg Markets
NEWS :: News
รายการนำเสนอบทวิเคราะห์และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้น
23:00
Bloomberg Markets
NEWS :: News
รายการนำเสนอบทวิเคราะห์และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้น

CH 784

Monday 22 July

EN
00:00
เกาที่คัน 2019
::
00:30
ตามรอยธรรม 2019
::
01:00
แผ่นดินธรรม 2019
::
01:30
รักเมืองไทย 2019
::
02:00
Grow Up: วัยรุ่นครั้งเดียว
::
02:30
The Rookies ทางช้างเผือก 2019
::
03:00
คิดเพื่อชาติ 2019
::
03:30
Food Diary 2019
::
04:00
หนี้แผ่นดิน 2019
::
05:00
ทำวัตรเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่น 2019
::
05:30
TNN ข่าวเช้า
::
09:00
คิดเพื่อชาติ 2019
::
09:30
เกาที่คัน 2019
::
10:00
Pet Lover 2019
::
10:30
Star Hunt 12
::
11:30
TNN ข่าวเที่ยง
::
13:30
รักเมืองไทย 2019
::
14:00
คนไทยไม่ทิ้งกัน...เพื่อแม่
::
14:30
หนี้แผ่นดิน 2019
::
15:30
ธรรมะร่วมสมัย 2019
::
16:00
วาไรตี้ หยินหยาง 2019
::
17:00
Power of Love 2019
::
17:30
ตรีเพชรเกร็ดทำกิน 2019
::
18:00
ดุลยภาพบำบัด 2019
::
19:00
รักเมืองไทย 2019
::
19:30
หนี้แผ่นดิน 2019
::
20:30
TNN World Today
::
Prime Time
21:15
เจาะลึก ข่าวร้อน 2018 จันทร์-ศุกร์
::
22:00
The Key ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว
::
22:30
คิดเพื่อชาติ 2019
::
23:00
Money Talk 2019
::

CH 787

Monday 22 July

EN
00:50
NHK News
::
01:00
Shogi Focus
::
01:30
Go Focus
::
02:00
Kid's Discovery on Sundays
::
02:30
Grand Sumo Tournament
::
02:55
Drama Serial: Natsu Digest
::
03:00
Taiga Drama: Idaten
::
03:45
Natural Grandeur of the East
::
03:59
World Weather
::
04:00
News: Good Morning, Japan
::
06:00
Drama Serial: Natsu
::
06:15
Asaichi
::
07:55
Exercise for Everyone
::
08:00
News & Weather
::
08:05
TBA
::
08:55
True Life Turnaround Stories
::
09:48
Meet the Legend
::
09:58
World Weather
::
10:00
News
::
10:20
Delicious Japan!
::
10:45
Drama Serial: Natsu
::
11:00
Seasoning the Seasons
::
12:00
Cool Japan
::
12:45
Doki Doki! NHK World-Japan
::
12:50
Ukiyoe Edo-Life
::
12:55
World Music Album
::
13:00
NHK News
::
13:10
Songs for Everyone
::
13:15
Grils Craft
::
13:20
At Home with Venetia in Kyoto
::
13:49
World Weather
::
13:50
Afternoon Live
::
14:45
Pythagoraswitch Mini
::
14:50
NHK News
::
15:01
Fun with Japanese
::
15:11
Let's Enjoy English with Orton
::
15:21
Peek-A-Boo
::
Prime Time
15:36
With Mother
::
16:00
NHK News
::
16:10
Kid's Discovery
::
16:25
Edutainment Sciencer Show
::
16:50
Home Cooking DJ
::
16:55
Asobeaver ETV Playground
::

CH 788

Monday 22 July

EN
00:00
La Grande Librairie
::
01:28
Versionfrancaise
::
02:00
64' Le Monde en Francais
::
02:26
Meteo
::
02:30
64' Le Monde en Francais
::
02:50
L' Invite
::
03:01
64' L'essentiel
::
03:05
Faut en Parler # Gun Culture
::
04:00
Le Journal de la RTBF
::
04:30
Chacun Son Ile # Salt Spring Island
::
05:20
Terres Sauvages en Danger
::
06:11
L'art et La Matiere
::
06:30
Le Journal de la RTS
::
07:00
Le Journal de France
::
07:30
TV 5 Monde, Le Journal
::
08:21
L' Invite
::
08:30
Rires du Monde # German Laughter
::
09:30
Cut
::
10:00
TV 5 Monde, Le Journal
::
10:23
L' Invite
::
10:33
Plus Belle la Vie
::
11:02
Hexagone # The Franks
::
12:00
TV 5 Monde, Le Journal
::
12:14
L' Invite
::
12:30
Telematin
::
13:30
Bouffe MTL # At Home with the Brazilains
::
13:57
Des Chiffres et des Lettres
::
14:30
Le Journal de Radio-Canada
::
15:00
Vu de L'interieur # 2
::
15:30
Les Gens des Hauts
::
16:00
Les Sisters # Plastered
::
16:13
Nubu et Yara # Plastic Bag
::
16:22
Oum Le Dauphin Blanc
::
16:34
Gabao # Wood
::
16:40
100% Animal # Ruffed Lemur
::
17:05
Plus Belle la Vie
::
17:30
Un si Grand Soleil
::
Prime Time
17:59
Questions pour un Champion
::
18:30
Les Explorateurs du Gout # Cambodia
::
19:30
TV 5 Monde, Le Journal
::
19:50
Meteo
::
19:55
Les Pouvoirs Extraordinaires
::
22:00
Frantz
::