TR SPARK PLAY
TR SPARK JUMP
DISNEY XD
DISNEY
DISNEY JR
CARTOON NET
NICKELODEON
CH:444
Saturday 08
00:00
เพลงสรรเสริญพระบารมี ร.10 SR-ENT-KN
เพลงสรรเสริญพระบารมี ร.10
SR-ENT-KN ::

00:01
พาโบล KIDS :: Kids
พาโบล
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยห้าขวบกับความสามารถในการออกแบบโลกแห่งจินตนาการด้วยเวทย์มนต์วิเศษจากความสามารถทางด้านศิลปะของเขา

00:15
พาโบล KIDS :: Kids
พาโบล
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยห้าขวบกับความสามารถในการออกแบบโลกแห่งจินตนาการด้วยเวทย์มนต์วิเศษจากความสามารถทางด้านศิลปะของเขา

00:30
ชิมาจิโร KIDS :: Kids
ชิมาจิโร
KIDS :: Kids
ลูกเสือจอมอยากรู้อยากเห็น ชิมะจิโระ ชิมาโนะ เข้าโรงเรียนอนุบาลพร้อมด้วยเพื่อนๆที่มาร่วมค้นพบสิ่งต่างๆรอบตัวไปด้วยกัน

01:00
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์ KIDS :: Kids
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์
KIDS :: Kids
พบกับสามตัวละครสุดน่ารักที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพวกเขาจะพาคุณหนูๆออกผจญภัยค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆไปด้วยกัน

01:15
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์ KIDS :: Kids
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์
KIDS :: Kids
พบกับสามตัวละครสุดน่ารักที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพวกเขาจะพาคุณหนูๆออกผจญภัยค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆไปด้วยกัน

01:30
ไมค์ยอดอัศวินฝึกหัด KIDS :: Kids
ไมค์ยอดอัศวินฝึกหัด
KIDS :: Kids
พบกับการผจญภัยแสนสนุกไปกับอัศวินฝึกหัดตัวน้อยและผองเพื่อนของเขา

02:00
มาช่ากับนิทานสยองขวัญ KIDS :: Kids
มาช่ากับนิทานสยองขวัญ
KIDS :: Kids
มาร่วมเรียนรู้โลกกว้างไปกับมาช่าที่จะมาสอนคุณหนูๆ ให้หายกลัวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าตกใจ

02:30
โรงเรียนน้อยของเฮเลน KIDS :: Kids
โรงเรียนน้อยของเฮเลน
KIDS :: Kids
สาวน้อยเฮเลนได้ก้าวเข้าไปยังโรงเรียนที่จะทำให้ความฝันในการเป็นครูของเธอกลายเป็นจริง

03:00
พาโบล KIDS :: Kids
พาโบล
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยห้าขวบกับความสามารถในการออกแบบโลกแห่งจินตนาการด้วยเวทย์มนต์วิเศษจากความสามารถทางด้านศิลปะของเขา

03:15
พาโบล KIDS :: Kids
พาโบล
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยห้าขวบกับความสามารถในการออกแบบโลกแห่งจินตนาการด้วยเวทย์มนต์วิเศษจากความสามารถทางด้านศิลปะของเขา

03:30
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์ KIDS :: Kids
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์
KIDS :: Kids
พบกับสามตัวละครสุดน่ารักที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพวกเขาจะพาคุณหนูๆออกผจญภัยค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆไปด้วยกัน

03:45
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์ KIDS :: Kids
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์
KIDS :: Kids
พบกับสามตัวละครสุดน่ารักที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพวกเขาจะพาคุณหนูๆออกผจญภัยค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆไปด้วยกัน

04:00
ชิมาจิโร KIDS :: Kids
ชิมาจิโร
KIDS :: Kids
ลูกเสือจอมอยากรู้อยากเห็น ชิมะจิโระ ชิมาโนะ เข้าโรงเรียนอนุบาลพร้อมด้วยเพื่อนๆที่มาร่วมค้นพบสิ่งต่างๆรอบตัวไปด้วยกัน

04:30
ไมค์ยอดอัศวินฝึกหัด KIDS :: Kids
ไมค์ยอดอัศวินฝึกหัด
KIDS :: Kids
พบกับการผจญภัยแสนสนุกไปกับอัศวินฝึกหัดตัวน้อยและผองเพื่อนของเขา

05:00
มาช่ากับนิทานสยองขวัญ KIDS :: Kids
มาช่ากับนิทานสยองขวัญ
KIDS :: Kids
มาร่วมเรียนรู้โลกกว้างไปกับมาช่าที่จะมาสอนคุณหนูๆ ให้หายกลัวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าตกใจ

05:30
โรงเรียนน้อยของเฮเลน KIDS :: Kids
โรงเรียนน้อยของเฮเลน
KIDS :: Kids
สาวน้อยเฮเลนได้ก้าวเข้าไปยังโรงเรียนที่จะทำให้ความฝันในการเป็นครูของเธอกลายเป็นจริง

06:00
พาโบล KIDS :: Kids
พาโบล
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยห้าขวบกับความสามารถในการออกแบบโลกแห่งจินตนาการด้วยเวทย์มนต์วิเศษจากความสามารถทางด้านศิลปะของเขา

06:15
พาโบล KIDS :: Kids
พาโบล
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยห้าขวบกับความสามารถในการออกแบบโลกแห่งจินตนาการด้วยเวทย์มนต์วิเศษจากความสามารถทางด้านศิลปะของเขา

06:30
ชิมาจิโร KIDS :: Kids
ชิมาจิโร
KIDS :: Kids
ลูกเสือจอมอยากรู้อยากเห็น ชิมะจิโระ ชิมาโนะ เข้าโรงเรียนอนุบาลพร้อมด้วยเพื่อนๆที่มาร่วมค้นพบสิ่งต่างๆรอบตัวไปด้วยกัน

07:00
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์ KIDS :: Kids
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์
KIDS :: Kids
พบกับสามตัวละครสุดน่ารักที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพวกเขาจะพาคุณหนูๆออกผจญภัยค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆไปด้วยกัน

07:15
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์ KIDS :: Kids
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์
KIDS :: Kids
พบกับสามตัวละครสุดน่ารักที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพวกเขาจะพาคุณหนูๆออกผจญภัยค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆไปด้วยกัน

07:30
ไมค์ยอดอัศวินฝึกหัด KIDS :: Kids
ไมค์ยอดอัศวินฝึกหัด
KIDS :: Kids
พบกับการผจญภัยแสนสนุกไปกับอัศวินฝึกหัดตัวน้อยและผองเพื่อนของเขา

08:00
มาช่ากับนิทานสยองขวัญ KIDS :: Kids
มาช่ากับนิทานสยองขวัญ
KIDS :: Kids
มาร่วมเรียนรู้โลกกว้างไปกับมาช่าที่จะมาสอนคุณหนูๆ ให้หายกลัวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าตกใจ

08:30
โรงเรียนน้อยของเฮเลน KIDS :: Kids
โรงเรียนน้อยของเฮเลน
KIDS :: Kids
สาวน้อยเฮเลนได้ก้าวเข้าไปยังโรงเรียนที่จะทำให้ความฝันในการเป็นครูของเธอกลายเป็นจริง

09:00
Shimajiro Shima Adventures KIDS :: Kids
Shimajiro Shima Adventures
KIDS :: Kids
ลูกเสือจอมอยากรู้อยากเห็น ชิมะจิโระ ชิมาโนะ เข้าโรงเรียนอนุบาลพร้อมด้วยเพื่อนๆที่มาร่วมค้นพบสิ่งต่างๆ รอบตัวไปด้วยกัน

09:05
พาโบล KIDS :: Kids
พาโบล
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยห้าขวบกับความสามารถในการออกแบบโลกแห่งจินตนาการด้วยเวทย์มนต์วิเศษจากความสามารถทางด้านศิลปะของเขา

09:15
พาโบล KIDS :: Kids
พาโบล
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยห้าขวบกับความสามารถในการออกแบบโลกแห่งจินตนาการด้วยเวทย์มนต์วิเศษจากความสามารถทางด้านศิลปะของเขา

09:30
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์ KIDS :: Kids
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์
KIDS :: Kids
พบกับสามตัวละครสุดน่ารักที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพวกเขาจะพาคุณหนูๆออกผจญภัยค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆไปด้วยกัน

09:45
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์ KIDS :: Kids
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์
KIDS :: Kids
พบกับสามตัวละครสุดน่ารักที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพวกเขาจะพาคุณหนูๆออกผจญภัยค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆไปด้วยกัน

10:00
ชิมาจิโร KIDS :: Kids
ชิมาจิโร
KIDS :: Kids
ลูกเสือจอมอยากรู้อยากเห็น ชิมะจิโระ ชิมาโนะ เข้าโรงเรียนอนุบาลพร้อมด้วยเพื่อนๆที่มาร่วมค้นพบสิ่งต่างๆรอบตัวไปด้วยกัน

10:30
ไมค์ยอดอัศวินฝึกหัด KIDS :: Kids
ไมค์ยอดอัศวินฝึกหัด
KIDS :: Kids
พบกับการผจญภัยแสนสนุกไปกับอัศวินฝึกหัดตัวน้อยและผองเพื่อนของเขา

11:00
มาช่ากับนิทานสยองขวัญ KIDS :: Kids
มาช่ากับนิทานสยองขวัญ
KIDS :: Kids
มาร่วมเรียนรู้โลกกว้างไปกับมาช่าที่จะมาสอนคุณหนูๆ ให้หายกลัวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าตกใจ

11:30
โรงเรียนน้อยของเฮเลน KIDS :: Kids
โรงเรียนน้อยของเฮเลน
KIDS :: Kids
สาวน้อยเฮเลนได้ก้าวเข้าไปยังโรงเรียนที่จะทำให้ความฝันในการเป็นครูของเธอกลายเป็นจริง

11:55
Shimajiro Shima Adventures KIDS :: Kids
Shimajiro Shima Adventures
KIDS :: Kids
ลูกเสือจอมอยากรู้อยากเห็น ชิมะจิโระ ชิมาโนะ เข้าโรงเรียนอนุบาลพร้อมด้วยเพื่อนๆที่มาร่วมค้นพบสิ่งต่างๆ รอบตัวไปด้วยกัน

12:00
พาโบล KIDS :: Kids
พาโบล
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยห้าขวบกับความสามารถในการออกแบบโลกแห่งจินตนาการด้วยเวทย์มนต์วิเศษจากความสามารถทางด้านศิลปะของเขา

12:15
พาโบล KIDS :: Kids
พาโบล
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยห้าขวบกับความสามารถในการออกแบบโลกแห่งจินตนาการด้วยเวทย์มนต์วิเศษจากความสามารถทางด้านศิลปะของเขา

12:30
ชิมาจิโร KIDS :: Kids
ชิมาจิโร
KIDS :: Kids
ลูกเสือจอมอยากรู้อยากเห็น ชิมะจิโระ ชิมาโนะ เข้าโรงเรียนอนุบาลพร้อมด้วยเพื่อนๆที่มาร่วมค้นพบสิ่งต่างๆรอบตัวไปด้วยกัน

13:00
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์ KIDS :: Kids
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์
KIDS :: Kids
พบกับสามตัวละครสุดน่ารักที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพวกเขาจะพาคุณหนูๆออกผจญภัยค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆไปด้วยกัน

13:15
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์ KIDS :: Kids
ยับ ยับส์ แปลงร่างมหัศจรรย์
KIDS :: Kids
พบกับสามตัวละครสุดน่ารักที่สามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพวกเขาจะพาคุณหนูๆออกผจญภัยค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆไปด้วยกัน

13:30
ไมค์ยอดอัศวินฝึกหัด KIDS :: Kids
ไมค์ยอดอัศวินฝึกหัด
KIDS :: Kids
พบกับการผจญภัยแสนสนุกไปกับอัศวินฝึกหัดตัวน้อยและผองเพื่อนของเขา

14:00
มาช่ากับนิทานสยองขวัญ KIDS :: Kids
มาช่ากับนิทานสยองขวัญ
KIDS :: Kids
มาร่วมเรียนรู้โลกกว้างไปกับมาช่าที่จะมาสอนคุณหนูๆ ให้หายกลัวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าตกใจ

14:30
โรงเรียนน้อยของเฮเลน KIDS :: Kids
โรงเรียนน้อยของเฮเลน
KIDS :: Kids
สาวน้อยเฮเลนได้ก้าวเข้าไปยังโรงเรียนที่จะทำให้ความฝันในการเป็นครูของเธอกลายเป็นจริง

CH:445
Saturday 08
00:00
เพลงสรรเสริญพระบารมี ร.10 SR-ENT-KN
เพลงสรรเสริญพระบารมี ร.10
SR-ENT-KN ::

00:01
666134
น้องสาวสุดติ่ง อูมารุจัง KIDS :: Kids
666134
น้องสาวสุดติ่ง อูมารุจัง
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเด็กสาวมัธยมปลายจอมแก่นที่ถ่ายทอดผ่านมุมมองจากพี่ชายซึ่งเป็นพนักงานบริษัท

00:30
633635
การ์ดไฟท์ แวนการ์ด จี KIDS :: Kids
633635
การ์ดไฟท์ แวนการ์ด จี
KIDS :: Kids
สมาชิกทีม TRY3 มุ่งมั่นกับการแข่งขันการ์ดเกมครั้งใหญ่ที่พวกเขาต้องเผชิญกับนักแข่งระดับตำนานโดยไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีการวางแผนร้ายที่จะทำลายสมาพันธ์แวนการ์ดผู้จัดแข่งเกมนี้

01:00
663211
ปิ้งรักยายจอมป่วน KIDS :: Kids
663211
ปิ้งรักยายจอมป่วน
KIDS :: Kids
เรื่องราวสุดชุลมุนเมื่อนางฟ้าต้องถูกเนรเทศลงไปอยู่บนโลกมนุษย์หลังจากที่เธอได้ตกหลุมรักกับเจ้าชายหลุยส์

01:30
663591
การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด จี เน็กซ์ KIDS :: Anime
663591
การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด จี เน็กซ์
KIDS :: Anime
พบกับการกลับมาอีกครั้งของแอนิเมชั่นการ์ดเกมส์สุดฮิต เมื่อ ชินโด โครโน่ ได้สร้างทีมใหม่ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเข้าต่อสู้ในศึกการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่

02:00
652379
สาววัยใสหัวใจเชียร์ลีดเดอร์ KIDS :: Anime
652379
สาววัยใสหัวใจเชียร์ลีดเดอร์
KIDS :: Anime
เรื่องราวสุดสนุกสนานของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ชื่นชอบในการเต้นเชียร์ลีดเดอร์จึงก่อตั้งชมรมขึ้นในโรงเรียนมัธยม

02:30
650602
โลลิร็อค SR-ENT-KN :: Kids
650602
โลลิร็อค
SR-ENT-KN :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มสาวน้อยที่ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อพวกเธอได้สัมผัสกับโลกแห่งเวทย์มนตร์

03:00
649547
โปเกมอน ซันแอนด์มูน KIDS :: Animation
649547
โปเกมอน ซันแอนด์มูน
KIDS :: Animation
ขอต้อนรับสู่โลกของโปเกม่อนซึ่งเด็กๆจะเป็นผู้ฝึกสอนการต่อสู้ให้กับเหล่าโปเกม่อนและส่งพวกมันไปประลองฝีมือเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง

03:30
626520
แมตต์ แฮทเทอร์ ทะลุมิติ KIDS :: Kids
626520
แมตต์ แฮทเทอร์ ทะลุมิติ [ 3 ]
KIDS :: Kids
ร่วมออกผจญภัยสุดสนุกไปกับแมตต์และผองเพื่อนเมื่อเขาค้นพบถึงความลึกลับของประตูสู่มิติพิศวง

04:00
616968
ปาร์แมน KIDS :: Kids
616968
ปาร์แมน [ 2 ]
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเด็กชายในโรงเรียนประถมที่ได้รับพลังพิเศษจนกลายเป็นยอดมนุษย์ปาร์แมนและได้ออกช่วยเหลือผู้คนพร้อมกับพิทักษ์ปฐพีไปพร้อมๆกัน

04:30
623723
หนูน้อยจอมซ่า...มารุโกะจัง KIDS :: Kids
623723
หนูน้อยจอมซ่า...มารุโกะจัง
KIDS :: Kids
ภาพยนตร์การ์ตูนเกี่ยวกับเด็กหญิงนักเรียนประถมที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในเมืองเล็กๆและมีเพื่อนเล่นมากมาย

05:00
650479
เฮลโล! ครอบครัวสี่ขา KIDS :: Animation
650479
เฮลโล! ครอบครัวสี่ขา [ 2 ]
KIDS :: Animation
พบกับเรื่องราวแสนสนุกของแมวน้อยและสุนัขเพื่อนรักที่จะมาทำให้คุณได้อมยิ้มไปกับความน่ารักของพวกเขา

05:30
615279
ขบวนการอวกาศ คิวเรนเจอร์ KIDS :: Kids
615279
ขบวนการอวกาศ คิวเรนเจอร์
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเก้ายอดนักรบในนาม คิวเรนเจอร์ ที่ลุกขึ้นมาปกป้องผืนพิภพและจักรวาลจากเงื้อมมือของผู้รุกรานนอกอวกาศ

06:00
666134
น้องสาวสุดติ่ง อูมารุจัง KIDS :: Kids
666134
น้องสาวสุดติ่ง อูมารุจัง
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเด็กสาวมัธยมปลายจอมแก่นที่ถ่ายทอดผ่านมุมมองจากพี่ชายซึ่งเป็นพนักงานบริษัท

06:30
633635
การ์ดไฟท์ แวนการ์ด จี KIDS :: Kids
633635
การ์ดไฟท์ แวนการ์ด จี
KIDS :: Kids
สมาชิกทีม TRY3 มุ่งมั่นกับการแข่งขันการ์ดเกมครั้งใหญ่ที่พวกเขาต้องเผชิญกับนักแข่งระดับตำนานโดยไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีการวางแผนร้ายที่จะทำลายสมาพันธ์แวนการ์ดผู้จัดแข่งเกมนี้

07:00
663211
ปิ้งรักยายจอมป่วน KIDS :: Kids
663211
ปิ้งรักยายจอมป่วน
KIDS :: Kids
เรื่องราวสุดชุลมุนเมื่อนางฟ้าต้องถูกเนรเทศลงไปอยู่บนโลกมนุษย์หลังจากที่เธอได้ตกหลุมรักกับเจ้าชายหลุยส์

07:30
663591
การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด จี เน็กซ์ KIDS :: Anime
663591
การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด จี เน็กซ์
KIDS :: Anime
พบกับการกลับมาอีกครั้งของแอนิเมชั่นการ์ดเกมส์สุดฮิต เมื่อ ชินโด โครโน่ ได้สร้างทีมใหม่ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเข้าต่อสู้ในศึกการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่

08:00
652379
สาววัยใสหัวใจเชียร์ลีดเดอร์ KIDS :: Anime
652379
สาววัยใสหัวใจเชียร์ลีดเดอร์
KIDS :: Anime
เรื่องราวสุดสนุกสนานของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ชื่นชอบในการเต้นเชียร์ลีดเดอร์จึงก่อตั้งชมรมขึ้นในโรงเรียนมัธยม

08:30
650602
โลลิร็อค SR-ENT-KN :: Kids
650602
โลลิร็อค
SR-ENT-KN :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มสาวน้อยที่ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อพวกเธอได้สัมผัสกับโลกแห่งเวทย์มนตร์

09:00
672250
โปเกมอน เจอร์นีย์ KIDS :: Animation
672250
โปเกมอน เจอร์นีย์
KIDS :: Animation
ขอต้อนรับสู่โลกของโปเกม่อนซึ่งเด็กๆจะเป็นผู้ฝึกสอนการต่อสู้ให้กับเหล่าโปเกม่อนและส่งพวกมันไปประลองฝีมือเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง

09:30
626520
แมตต์ แฮทเทอร์ ทะลุมิติ KIDS :: Kids
626520
แมตต์ แฮทเทอร์ ทะลุมิติ [ 3 ]
KIDS :: Kids
ร่วมออกผจญภัยสุดสนุกไปกับแมตต์และผองเพื่อนเมื่อเขาค้นพบถึงความลึกลับของประตูสู่มิติพิศวง

10:00
616968
ปาร์แมน KIDS :: Kids
616968
ปาร์แมน [ 2 ]
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเด็กชายในโรงเรียนประถมที่ได้รับพลังพิเศษจนกลายเป็นยอดมนุษย์ปาร์แมนและได้ออกช่วยเหลือผู้คนพร้อมกับพิทักษ์ปฐพีไปพร้อมๆกัน

10:30
623723
หนูน้อยจอมซ่า...มารุโกะจัง KIDS :: Kids
623723
หนูน้อยจอมซ่า...มารุโกะจัง
KIDS :: Kids
ภาพยนตร์การ์ตูนเกี่ยวกับเด็กหญิงนักเรียนประถมที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในเมืองเล็กๆและมีเพื่อนเล่นมากมาย

11:00
650479
เฮลโล! ครอบครัวสี่ขา KIDS :: Animation
650479
เฮลโล! ครอบครัวสี่ขา [ 2 ]
KIDS :: Animation
พบกับเรื่องราวแสนสนุกของแมวน้อยและสุนัขเพื่อนรักที่จะมาทำให้คุณได้อมยิ้มไปกับความน่ารักของพวกเขา

11:30
615279
ขบวนการอวกาศ คิวเรนเจอร์ KIDS :: Kids
615279
ขบวนการอวกาศ คิวเรนเจอร์
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเก้ายอดนักรบในนาม คิวเรนเจอร์ ที่ลุกขึ้นมาปกป้องผืนพิภพและจักรวาลจากเงื้อมมือของผู้รุกรานนอกอวกาศ

12:00
666134
น้องสาวสุดติ่ง อูมารุจัง KIDS :: Kids
666134
น้องสาวสุดติ่ง อูมารุจัง
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเด็กสาวมัธยมปลายจอมแก่นที่ถ่ายทอดผ่านมุมมองจากพี่ชายซึ่งเป็นพนักงานบริษัท

12:30
633635
การ์ดไฟท์ แวนการ์ด จี KIDS :: Kids
633635
การ์ดไฟท์ แวนการ์ด จี
KIDS :: Kids
สมาชิกทีม TRY3 มุ่งมั่นกับการแข่งขันการ์ดเกมครั้งใหญ่ที่พวกเขาต้องเผชิญกับนักแข่งระดับตำนานโดยไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีการวางแผนร้ายที่จะทำลายสมาพันธ์แวนการ์ดผู้จัดแข่งเกมนี้

13:00
663211
ปิ้งรักยายจอมป่วน KIDS :: Kids
663211
ปิ้งรักยายจอมป่วน
KIDS :: Kids
เรื่องราวสุดชุลมุนเมื่อนางฟ้าต้องถูกเนรเทศลงไปอยู่บนโลกมนุษย์หลังจากที่เธอได้ตกหลุมรักกับเจ้าชายหลุยส์

13:30
663591
การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด จี เน็กซ์ KIDS :: Anime
663591
การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด จี เน็กซ์
KIDS :: Anime
พบกับการกลับมาอีกครั้งของแอนิเมชั่นการ์ดเกมส์สุดฮิต เมื่อ ชินโด โครโน่ ได้สร้างทีมใหม่ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเข้าต่อสู้ในศึกการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่

14:00
652379
สาววัยใสหัวใจเชียร์ลีดเดอร์ KIDS :: Anime
652379
สาววัยใสหัวใจเชียร์ลีดเดอร์
KIDS :: Anime
เรื่องราวสุดสนุกสนานของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ชื่นชอบในการเต้นเชียร์ลีดเดอร์จึงก่อตั้งชมรมขึ้นในโรงเรียนมัธยม

14:30
650602
โลลิร็อค SR-ENT-KN :: Kids
650602
โลลิร็อค
SR-ENT-KN :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มสาวน้อยที่ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อพวกเธอได้สัมผัสกับโลกแห่งเวทย์มนตร์

15:00
649547
โปเกมอน ซันแอนด์มูน KIDS :: Animation
649547
โปเกมอน ซันแอนด์มูน
KIDS :: Animation
ขอต้อนรับสู่โลกของโปเกม่อนซึ่งเด็กๆจะเป็นผู้ฝึกสอนการต่อสู้ให้กับเหล่าโปเกม่อนและส่งพวกมันไปประลองฝีมือเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง

15:30
626520
แมตต์ แฮทเทอร์ ทะลุมิติ KIDS :: Kids
626520
แมตต์ แฮทเทอร์ ทะลุมิติ [ 3 ]
KIDS :: Kids
ร่วมออกผจญภัยสุดสนุกไปกับแมตต์และผองเพื่อนเมื่อเขาค้นพบถึงความลึกลับของประตูสู่มิติพิศวง

16:00
649985
โทบอต หุ่นยนต์รถแปลงร่าง KIDS :: Kids
649985
โทบอต หุ่นยนต์รถแปลงร่าง
KIDS :: Kids
เมื่อ ดร.ชาร์ ถูกลักพาตัว จึงทำให้ โทบ็อต มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นบรรดารถยนต์ที่สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เพื่อใช้รักษาความสงบและต่อสู้กับอาชญากรรม

16:30
663211
ปิ้งรักยายจอมป่วน KIDS :: Kids
663211
ปิ้งรักยายจอมป่วน
KIDS :: Kids
เรื่องราวสุดชุลมุนเมื่อนางฟ้าต้องถูกเนรเทศลงไปอยู่บนโลกมนุษย์หลังจากที่เธอได้ตกหลุมรักกับเจ้าชายหลุยส์

17:00
623112
นักประดิษฐ์ คิดส์คลับ KIDS :: Kids
623112
นักประดิษฐ์ คิดส์คลับ
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสี่เด็กน้อยที่ชื่นชอบการเล่นสนุกและประดิษฐ์สิ่งของต่างๆจึงได้ร่วมใจกันก่อตั้งชมรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ คราฟตี้คิดส์ คลับ

17:30
623112
นักประดิษฐ์ คิดส์คลับ KIDS :: Kids
623112
นักประดิษฐ์ คิดส์คลับ
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสี่เด็กน้อยที่ชื่นชอบการเล่นสนุกและประดิษฐ์สิ่งของต่างๆจึงได้ร่วมใจกันก่อตั้งชมรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ คราฟตี้คิดส์ คลับ

18:00
650475
ฮีโร่ส์ เดอะแบทเทิ้ลดิสก์ส KIDS :: Kids
650475
ฮีโร่ส์ เดอะแบทเทิ้ลดิสก์ส
KIDS :: Kids
มาร่วมปกป้องโลกของพวกเขาจากกองกำลังมืดไปด้วยกันกับเหล่าฮีโร่คนเก่ง

18:30
648024
บาคุกัน มอนสเตอร์บอล ทะลุมิติ ภาค 5 KIDS :: Animation
648024
บาคุกัน มอนสเตอร์บอล ทะลุมิติ ภาค 5
KIDS :: Animation
ออกไปผจญภัยสุดสนุกกับพวกเขากันอีกครั้งกับ แดน และ บาคุกัน

19:00
672250
โปเกมอน เจอร์นีย์ KIDS :: Animation
672250
โปเกมอน เจอร์นีย์
KIDS :: Animation
ขอต้อนรับสู่โลกของโปเกม่อนซึ่งเด็กๆจะเป็นผู้ฝึกสอนการต่อสู้ให้กับเหล่าโปเกม่อนและส่งพวกมันไปประลองฝีมือเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง

19:30
666135
ฝากฝันไว้ที่เสียงโคโตะ! KIDS :: Kids
666135
ฝากฝันไว้ที่เสียงโคโตะ!
KIDS :: Kids
เรื่องราวของนักเรียนปีสองคนเดียวที่เหลืออยู่ของชมรมโคโตะผู้ต้องการรักษาชมรมเอาไว้ให้ได้ท่ามกลางสารพัดปัญหามากมาย

20:03
670597
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะซีรี่ส์ KIDS :: Kids
670597
ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะซีรี่ส์ [ 19 ]
KIDS :: Kids
เรื่องราวของนักสืบ โคนัน ที่ใช้อุปกรณ์ประดิษฐ์พิเศษช่วยคลี่คลายคดีต่างๆด้วยหลักการและเหตุผล

20:30
650462
ฟิวเจอร์การ์ด บัดดี้ไฟท์ เอ็กซ์ KIDS :: Kids
650462
ฟิวเจอร์การ์ด บัดดี้ไฟท์ เอ็กซ์
KIDS :: Kids
การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อชิงความเป็นหนึ่งจากสิบโลกขนานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว

CH:446
Saturday 08
00:00
572830
Atomic Puppet KIDS :: Kids
572830
Atomic Puppet
KIDS :: Kids
ยอดมนุษย์กัปตันอะตอมมิคถูกเปลี่ยนร่างเป็นตุ๊กตาหุ่นกระบอกและจะมีพลังก็ต่อเมื่ออยู่บนมือของหนูน้อยโจอี้ซึ่งเป็นแฟนตัวยงของเขา

01:00
Wander Over Yonder KIDS :: Animation
Wander Over Yonder
KIDS :: Animation
ติดตามการผจญภัยของสองสหายนักพเนจรข้ามดวงดาว แวนเดอร์ และพาหนะคู่ใจ ซิลเวีย ซึ่งทำตัวเองให้ตกอยู่ในอันตรายบ่อยครั้ง

02:00
617011
Counterfeit Cat KIDS :: Kids
617011
Counterfeit Cat
KIDS :: Kids
เรื่องราวมิตรภาพต่างขั้วระหว่างแมวเหมียวขี้กลัวกับมนุษย์ต่างดาววัยเก้าขวบที่คิดว่ามันเป็นเสือซึ่งเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความกล้าหาญได้

03:00
620198
Super Robot Monkey Team Hyperforce KIDS :: Kids
620198
Super Robot Monkey Team Hyperforce
KIDS :: Kids
ชิโร่ และยอดหุ่นยนต์ มังกี้ทีม ประกาศตนพร้อมปกป้องเมืองชักก้าซูมจากวายร้ายราชันย์สเกลเลทัน

04:00
Yin Yang Yo! KIDS :: Animation
Yin Yang Yo!
KIDS :: Animation
หยินและหยางต้องฝ่าฟันการแข่งขันในหมู่พี่น้องพร้อมกับเรียนรู้ทักษะในการกอบกู้ปฐพีท่ามกลางด้วยความสิ้นหวังและอลหม่าน

05:00
Wander Over Yonder KIDS :: Animation
Wander Over Yonder
KIDS :: Animation
ติดตามการผจญภัยของสองสหายนักพเนจรข้ามดวงดาว แวนเดอร์ และพาหนะคู่ใจ ซิลเวีย ซึ่งทำตัวเองให้ตกอยู่ในอันตรายบ่อยครั้ง

06:00
Ultimate Spider-Man KIDS :: Animation
Ultimate Spider-Man
KIDS :: Animation
เรื่องราวในรูปแบบการ์ตูนของหนุ่มวัยรุ่นธรรมดาๆที่ได้กลายเป็นยอดมนุษย์แมงมุม

07:00
681184
Jake and the Never Land Pirates: PPRT KIDS :: Kids
681184
Jake and the Never Land Pirates: PPRT
KIDS :: Kids
เจคและแก๊งโจรสลัดของเขาออกผจญภัยค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ โดยพยายามใช้ปัญญาเอาชนะกัปตันฮุคและสมี่ พร้อมแทรกการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เสียงเพลง และดนตรี

08:00
679166
The 7D KIDS :: Animation
679166
The 7D
KIDS :: Animation
ในดินแดน จอลลีวู้ด อันสุดบรรเจิด ราชินีดีไลท์ฟูลต้องพึ่งพาคนแคระทั้งเจ็ดให้ช่วยปกป้องอาณาจักรจากกริมและฮิลดี้กลูมผู้ชั่วร้ายซึ่งวางแผนจะยึดครองอาณาจักรนี้

08:30
Kiko KIDS :: Kids
Kiko
KIDS :: Kids
คิโคริคิ คือกลุ่มตัวละครรูปทรงกลมๆที่ร่าเริงซึ่งโลกของพวกเขาเต็มไปด้วยการผจญภัยแต่ละตัวละครมีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างกัน แต่เมื่ออยู่ร่วมกันพวกเขาสามารถมองหาทางออกของปัญหาได้เสมอ

09:00
Kid vs Kat KIDS :: Kids
Kid vs Kat
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงซึ่งเก็บเอาแมวข้างทางมาอุปการะไว้ในบ้านโดยหารู้ไม่ว่ามันเป็นร่างแปลงของมนุษย์ต่างดาวจากนอกโลก

09:30
Beyblade Burst Turbo KIDS :: Animation
Beyblade Burst Turbo
KIDS :: Animation
พบกับการต่อสู้ของเบย์และแชมป์เปี้ยนระดับโลกกับศึกที่จะเป็นเหมือนดังตำนานของเหล่าเบลดเดอร์

10:00
Beyblade Burst Rise KIDS :: Kids
Beyblade Burst Rise
KIDS :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มนักเล่นลูกข่างไฟแรงที่มุ่งมั่นจะเอาชนะเพื่อเป็นแชมป์โลกในเกมการแข่งขันศึกสะท้านฟ้ากับการฝึกฝนสำหรับตำนานรุ่นต่อไปกันที่สเปน

10:30
667906
Milo Murphy's Law KIDS :: Animation
667906
Milo Murphy's Law
KIDS :: Animation
รายการการ์ตูนซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายวัยรุ่นผู้มองโลกในแง่ดีที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยสติปัญญาและไหวพริบของเขา

11:00
Kid vs Kat KIDS :: Kids
Kid vs Kat
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงซึ่งเก็บเอาแมวข้างทางมาอุปการะไว้ในบ้านโดยหารู้ไม่ว่ามันเป็นร่างแปลงของมนุษย์ต่างดาวจากนอกโลก

11:30
614792
Zip Zip KIDS :: Kids
614792
Zip Zip
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสัตว์ป่าสี่สหายที่เบื่อหน่ายชีวิตแห่งพงไพรจึงออกอุบายใส่ชุดอำพรางเพื่อปลอมตัวเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน

12:00
679166
The 7D KIDS :: Animation
679166
The 7D
KIDS :: Animation
ในดินแดน จอลลีวู้ด อันสุดบรรเจิด ราชินีดีไลท์ฟูลต้องพึ่งพาคนแคระทั้งเจ็ดให้ช่วยปกป้องอาณาจักรจากกริมและฮิลดี้กลูมผู้ชั่วร้ายซึ่งวางแผนจะยึดครองอาณาจักรนี้

12:30
667906
Milo Murphy's Law KIDS :: Animation
667906
Milo Murphy's Law
KIDS :: Animation
รายการการ์ตูนซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายวัยรุ่นผู้มองโลกในแง่ดีที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยสติปัญญาและไหวพริบของเขา

13:00
Beyblade Burst KIDS :: Kids
Beyblade Burst
KIDS :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มนักเล่นลูกข่างไฟแรงที่มุ่งมั่นจะเอาชนะเพื่อเป็นแชมป์โลกในเกมการแข่งขันศึกสะท้านฟ้า

13:30
646966
Beyblade Burst Evolution KIDS
646966
Beyblade Burst Evolution
KIDS ::
เรื่องราวของกลุ่มนักเล่นลูกข่างไฟแรงที่มุ่งมั่นจะเอาชนะเพื่อเป็นแชมป์โลกในเกมการแข่งขันศึกสะท้านฟ้า

14:00
Beyblade Burst Rise KIDS :: Kids
Beyblade Burst Rise
KIDS :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มนักเล่นลูกข่างไฟแรงที่มุ่งมั่นจะเอาชนะเพื่อเป็นแชมป์โลกในเกมการแข่งขันศึกสะท้านฟ้ากับการฝึกฝนสำหรับตำนานรุ่นต่อไปกันที่สเปน

14:30
Marvel's Future Avengers KIDS :: Animation
Marvel's Future Avengers
KIDS :: Animation
เรื่องราวของมาโกโตะและเด็กคนอื่นๆ ในการรวมพลังเพื่อฝึกเป็นทีมอเวนเจอร์ในอนาคต

15:00
555288
Marvel's Guardians of the Galaxy KIDS :: Kids
555288
Marvel's Guardians of the Galaxy
KIDS :: Kids
พบกับการผจญภัยของทีมนักรบอวกาศซึ่งปกป้องจักรวาลนี้จาก ลอร์ดธานอส ผู้ชั่วร้าย

15:30
Mega Man: Fully Charged KIDS :: Kids
Mega Man: Fully Charged
KIDS :: Kids
อากิ ไลท์ เด็กนักเรียนหุ่นยนต์ผู้ร่าเริง ที่สามารถแปลงร่างเป็นเมกาแมน ออกปกป้องชาวเมืองจากเหล่าวายร้ายที่เข้ามารุกราน

16:00
Kiko KIDS :: Kids
Kiko
KIDS :: Kids
คิโคริคิ คือกลุ่มตัวละครรูปทรงกลมๆที่ร่าเริงซึ่งโลกของพวกเขาเต็มไปด้วยการผจญภัยแต่ละตัวละครมีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างกัน แต่เมื่ออยู่ร่วมกันพวกเขาสามารถมองหาทางออกของปัญหาได้เสมอ

16:30
679166
The 7D KIDS :: Animation
679166
The 7D
KIDS :: Animation
ในดินแดน จอลลีวู้ด อันสุดบรรเจิด ราชินีดีไลท์ฟูลต้องพึ่งพาคนแคระทั้งเจ็ดให้ช่วยปกป้องอาณาจักรจากกริมและฮิลดี้กลูมผู้ชั่วร้ายซึ่งวางแผนจะยึดครองอาณาจักรนี้

17:00
667906
Milo Murphy's Law KIDS :: Animation
667906
Milo Murphy's Law
KIDS :: Animation
รายการการ์ตูนซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายวัยรุ่นผู้มองโลกในแง่ดีที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยสติปัญญาและไหวพริบของเขา

17:30
Beyblade Burst KIDS :: Kids
Beyblade Burst
KIDS :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มนักเล่นลูกข่างไฟแรงที่มุ่งมั่นจะเอาชนะเพื่อเป็นแชมป์โลกในเกมการแข่งขันศึกสะท้านฟ้า

18:00
646966
Beyblade Burst Evolution KIDS
646966
Beyblade Burst Evolution
KIDS ::
เรื่องราวของกลุ่มนักเล่นลูกข่างไฟแรงที่มุ่งมั่นจะเอาชนะเพื่อเป็นแชมป์โลกในเกมการแข่งขันศึกสะท้านฟ้า

18:30
Beyblade Burst Rise KIDS :: Kids
Beyblade Burst Rise
KIDS :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มนักเล่นลูกข่างไฟแรงที่มุ่งมั่นจะเอาชนะเพื่อเป็นแชมป์โลกในเกมการแข่งขันศึกสะท้านฟ้ากับการฝึกฝนสำหรับตำนานรุ่นต่อไปกันที่สเปน

19:00
Chuck Chicken KIDS :: Animation
Chuck Chicken
KIDS :: Animation
เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าไก่จอมซุ่มซ่ามที่มีพลังกายสิทธิ์ซึ่งสามารถใช้ต่อกรกับสองจอมวายร้าย มิสเตอร์ดี และ ด็อกเตอร์มิงโก้

19:30
Zak Storm KIDS :: Animation
Zak Storm
KIDS :: Animation
เรื่องราวของหนุ่มวัยรุ่นที่จับพลัดจับผลูได้กลายมาเป็นกัปตันเรือและออกผจญภัยไปยังสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าสุดอันตราย

20:00
Kid vs Kat KIDS :: Kids
Kid vs Kat
KIDS :: Kids
เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงซึ่งเก็บเอาแมวข้างทางมาอุปการะไว้ในบ้านโดยหารู้ไม่ว่ามันเป็นร่างแปลงของมนุษย์ต่างดาวจากนอกโลก

20:30
614792
Zip Zip KIDS :: Kids
614792
Zip Zip
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสัตว์ป่าสี่สหายที่เบื่อหน่ายชีวิตแห่งพงไพรจึงออกอุบายใส่ชุดอำพรางเพื่อปลอมตัวเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน

21:00
Wander Over Yonder KIDS :: Animation
Wander Over Yonder
KIDS :: Animation
ติดตามการผจญภัยของสองสหายนักพเนจรข้ามดวงดาว แวนเดอร์ และพาหนะคู่ใจ ซิลเวีย ซึ่งทำตัวเองให้ตกอยู่ในอันตรายบ่อยครั้ง

22:00
Ultimate Spider-Man KIDS :: Animation
Ultimate Spider-Man
KIDS :: Animation
เรื่องราวในรูปแบบการ์ตูนของหนุ่มวัยรุ่นธรรมดาๆที่ได้กลายเป็นยอดมนุษย์แมงมุม

23:00
617011
Counterfeit Cat KIDS :: Kids
617011
Counterfeit Cat
KIDS :: Kids
เรื่องราวมิตรภาพต่างขั้วระหว่างแมวเหมียวขี้กลัวกับมนุษย์ต่างดาววัยเก้าขวบที่คิดว่ามันเป็นเสือซึ่งเขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความกล้าหาญได้

CH:447
Saturday 08
00:00
553400
Star vs The Forces of Evil KIDS :: Animation
553400
Star vs The Forces of Evil
KIDS :: Animation
สตาร์ บัตเตอร์ฟลาย เป็นเจ้าหญิงจากต่างมิติ เธอต้องต่อสู้กับเหล่าร้ายในจักรวาลต่างๆเพื่อปกป้องคฑาวิเศษที่เธอเองก็ยังไม่รู้ว่าใช้อย่างไร

01:00
476646
Lilo & Stitch: The Series KIDS :: Animation
476646
Lilo & Stitch: The Series
KIDS :: Animation
ครั้งนี้คู่หู ลิโล และ สติทช์ จะต้องร่วมมือกันหยุดยั้งปฏิบัติการทดลองและแผนร้ายของ ดร. จัมบา ให้ได้

Cast: Daveigh Chase, Chris Sanders, David Ogden Stiers

02:00
677138
Stitch! the Series KIDS :: Animation
677138
Stitch! the Series
KIDS :: Animation
เพลิดเพลินไปกับการผจญภัยของ สติทช์ บนเกาะอันไกลโพ้นที่ซึ่งเขาได้พบกับ ยูนะ และเรื่องราวต่างๆมากมาย

03:00
344758
American Dragon: Jake Long KIDS :: Kids
344758
American Dragon: Jake Long
KIDS :: Kids
เจค ลอง คือเด็กหนุ่มชาวอเมริกัน ซึ่งสามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้ เขาช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตอันแสนอัศจรรย์ในโลกใบนี้ -- ให้เสียงพากย์โดย ดันเต บาสโก และ ชาร์ลี ฟินน์

Cast: Dante Basco, Charlie Finn

04:00
447644
Fish Hooks KIDS :: Animation
447644
Fish Hooks
KIDS :: Animation
เรื่องราวสนุกสนานของสามปลาน้อยเพื่อนรัก เบีย ไมโล และออสการ์ ที่อาศัยอยู่ในตู้ปลาใบยักษ์ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตอื่นๆใต้ผืนน้ำแห่งนี้มากมาย

05:00
389149
Phineas and Ferb KIDS :: Animation
389149
Phineas and Ferb
KIDS :: Animation
ฟินเนียส และ เฟิร์บ พยายามที่จะทำให้ทุกๆวันในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของพวกเขามีความหมายโดยการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

06:00
623077
Big Hero 6 The Series KIDS :: Animation
623077
Big Hero 6 The Series
KIDS :: Animation
หนุ่มน้อยนักประดิษฐ์และผองเพื่อนได้รังสรรค์ หุ่นยนต์เบย์แม็กซ์ และรวมพลังกันเป็นทีม บิ๊กฮีโร่ซิกส์ เพื่อปกป้องปฐพีจากเหล่าวายร้าย

06:25
629717
Big City Greens KIDS :: Animation
629717
Big City Greens
KIDS :: Animation
เรื่องราวความน่ารักของเด็กหนุ่มชนบท กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองใหญ่

07:05
671113
The Owl House KIDS :: Animation, Kids
671113
The Owl House
KIDS :: Animation, Kids
เรื่องราวการผจญภัยของสาววัยรุ่นที่ติดอยู่ในอาณาจักรแห่งอสูรจึงร่วมมือกับแม่มดกบฏและเหล่านักรบตัวจิ๋วเพื่อต่อสู้กองกำลังทมิฬไปให้ได้

Cast: Cissy Jones, Sarah-Nicole Robles, Wendie Malick

07:30
637198
Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir KIDS :: Kids
637198
Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir
KIDS :: Kids
เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของหญิงสาวที่ดูธรรมดาๆ แต่ใครจะรู้ว่าเธอมีความลับซ่อนเร้นอยู่

08:00
637199
Rapunzel's Tangled Adventure KIDS :: Kids, Animation
637199
Rapunzel's Tangled Adventure
KIDS :: Kids, Animation
ออกเดินทางผจญภัยครั้งใหม่ไปกับเจ้าหญิงราพันเซลกับเรื่องราวสุดสนุกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น

08:30
611829
Ducktales KIDS :: Animation
611829
Ducktales
KIDS :: Animation
ชานซ์, ดัสตี้, ไบลีย์, เฮอร์แมน และคุณลุงวิล กลับมาอีกครั้งกับแผนการแกล้งคนสุดพิเรน

09:00
617012
Pokemon the Movie KIDS
617012
Pokemon the Movie
KIDS ::
โปเกม่อน วิคทินี่ มีนิสัยเขินอายจนไม่ยอมออกจากอาณาเขตบ้านเกิดและลงเอยด้วยการตกเป็นเป้าของชาวบ้านซึ่งมุ่งหวังจะทวงคืนผืนดินบ้านเกิดแห่งบรรพบุรุษ

10:50
675352
Cupcake & Dino: General Services KIDS :: Kids
675352
Cupcake & Dino: General Services
KIDS :: Kids
เรื่องราวสุดสนุกของคู่หูพี่น้องคัพเค้กและไดโนเสาร์ กลับมาผจญภัยมากขึ้นในโลกที่ไร้ขีดจำกัด กับการออกทำงานทั่วไปที่ไม่มีงานใดใหญ่เกินไปหรือไร้สาระสำหรับคู่หูที่มีพลังนี้

11:00
609880
Ejen Ali KIDS :: Animation
609880
Ejen Ali
KIDS :: Animation
หนุ่มน้อย อีเจน อาลี เข้ารับการฝึกสุดหฤโหดเพื่อฝึกปรือทักษะการเป็นสายลับมือหนึ่งโดยมีสุดยอดอุปกรณ์พิเศษเป็นเครื่องมือประจำตัว

Cast: Shafiq Isa, Noorhayati Maslini, Ida Rahayu

11:25
609880
Ejen Ali KIDS :: Animation
609880
Ejen Ali
KIDS :: Animation
หนุ่มน้อย อีเจน อาลี เข้ารับการฝึกสุดหฤโหดเพื่อฝึกปรือทักษะการเป็นสายลับมือหนึ่งโดยมีสุดยอดอุปกรณ์พิเศษเป็นเครื่องมือประจำตัว

Cast: Shafiq Isa, Noorhayati Maslini, Ida Rahayu

11:50
609880
Ejen Ali KIDS :: Animation
609880
Ejen Ali
KIDS :: Animation
หนุ่มน้อย อีเจน อาลี เข้ารับการฝึกสุดหฤโหดเพื่อฝึกปรือทักษะการเป็นสายลับมือหนึ่งโดยมีสุดยอดอุปกรณ์พิเศษเป็นเครื่องมือประจำตัว

Cast: Shafiq Isa, Noorhayati Maslini, Ida Rahayu

12:15
609880
Ejen Ali KIDS :: Animation
609880
Ejen Ali
KIDS :: Animation
หนุ่มน้อย อีเจน อาลี เข้ารับการฝึกสุดหฤโหดเพื่อฝึกปรือทักษะการเป็นสายลับมือหนึ่งโดยมีสุดยอดอุปกรณ์พิเศษเป็นเครื่องมือประจำตัว

Cast: Shafiq Isa, Noorhayati Maslini, Ida Rahayu

12:40
628534
Pokemon the Series: Sun & Moon KIDS :: Animation
628534
Pokemon the Series: Sun & Moon
KIDS :: Animation
หลังจากที่ได้รับ Z-Ring จากผู้พิทักษ์แห่งเกาะ Tapu Koko แอชและปิกาจูก็ได้เริ่มต้นสิ่งที่ได้สัญญาไว้ถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น

13:05
628534
Pokemon the Series: Sun & Moon KIDS :: Animation
628534
Pokemon the Series: Sun & Moon
KIDS :: Animation
หลังจากที่ได้รับ Z-Ring จากผู้พิทักษ์แห่งเกาะ Tapu Koko แอชและปิกาจูก็ได้เริ่มต้นสิ่งที่ได้สัญญาไว้ถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น

13:30
480640
Gravity Falls KIDS :: Kids
480640
Gravity Falls
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเด็กน้อยสองคนที่อาศัยอยู่กับลุงของพวกเขาในเมือง กราวิตี้ ฟอลส์ ซึ่งเต็มไปด้วยพลังปริศนาและความลึกลับ

13:55
671113
The Owl House KIDS :: Animation, Kids
671113
The Owl House
KIDS :: Animation, Kids
เรื่องราวการผจญภัยของสาววัยรุ่นที่ติดอยู่ในอาณาจักรแห่งอสูรจึงร่วมมือกับแม่มดกบฏและเหล่านักรบตัวจิ๋วเพื่อต่อสู้กองกำลังทมิฬไปให้ได้

Cast: Cissy Jones, Sarah-Nicole Robles, Wendie Malick

14:30
637198
Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir KIDS :: Kids
637198
Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir
KIDS :: Kids
เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของหญิงสาวที่ดูธรรมดาๆ แต่ใครจะรู้ว่าเธอมีความลับซ่อนเร้นอยู่

14:55
637198
Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir KIDS :: Kids
637198
Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir
KIDS :: Kids
เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของหญิงสาวที่ดูธรรมดาๆ แต่ใครจะรู้ว่าเธอมีความลับซ่อนเร้นอยู่

15:20
422023
Pucca KIDS :: Animation
422023
Pucca
KIDS :: Animation
ติดตามการผจญภัยของสาวน้อยจอมพลังผู้แสนซุกซนซึ่งมุ่งมั่นจะชนะใจนินจาหนุ่มน้อย

16:00
676141
Kaitou Joker KIDS :: Animation
676141
Kaitou Joker
KIDS :: Animation
หัวขโมยนามว่า โจ๊กเกอร์ ตระเวนขโมยสมบัติล้ำค่าทั่วโลกพร้อมด้วยลูกศิษย์ที่ชื่อว่า ฮาชิ และขณะเดียวกันก็ต้องคอยหลบเลี่ยงกับดักของตำรวจ

16:30
611829
Ducktales KIDS :: Animation
611829
Ducktales
KIDS :: Animation
ชานซ์, ดัสตี้, ไบลีย์, เฮอร์แมน และคุณลุงวิล กลับมาอีกครั้งกับแผนการแกล้งคนสุดพิเรน

17:00
428650
Upin & Ipin KIDS :: Animation
428650
Upin & Ipin
KIDS :: Animation
ยูปิน และ ยีปิน คือฝาแฝดวัย 5 ขวบที่ทั้งซุกซนและอยากรู้อยากเห็น ทั้งคู่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตโดยมีครอบครัวและเพื่อนๆคอยให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจ

18:00
658607
Pokemon the Series: Sun Moon:Ultra Advt. KIDS :: Animation
658607
Pokemon the Series: Sun Moon:Ultra Advt.
KIDS :: Animation
หลังจากที่ได้รับ Z-Ring จากผู้พิทักษ์แห่งเกาะ Tapu Koko แอชและปิกาจูก็ได้เริ่มต้นสิ่งที่ได้สัญญาไว้ถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น

18:25
658607
Pokemon the Series: Sun Moon:Ultra Advt. KIDS :: Animation
658607
Pokemon the Series: Sun Moon:Ultra Advt.
KIDS :: Animation
หลังจากที่ได้รับ Z-Ring จากผู้พิทักษ์แห่งเกาะ Tapu Koko แอชและปิกาจูก็ได้เริ่มต้นสิ่งที่ได้สัญญาไว้ถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น

19:00
617012
Pokemon the Movie KIDS
617012
Pokemon the Movie
KIDS ::
โปเกม่อน วิคทินี่ มีนิสัยเขินอายจนไม่ยอมออกจากอาณาเขตบ้านเกิดและลงเอยด้วยการตกเป็นเป้าของชาวบ้านซึ่งมุ่งหวังจะทวงคืนผืนดินบ้านเกิดแห่งบรรพบุรุษ

20:50
422023
Pucca KIDS :: Animation
422023
Pucca
KIDS :: Animation
ติดตามการผจญภัยของสาวน้อยจอมพลังผู้แสนซุกซนซึ่งมุ่งมั่นจะชนะใจนินจาหนุ่มน้อย

21:00
641819
Coop and Cami Ask the World KIDS :: Kids
641819
Coop and Cami Ask the World
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสองลูกพี่ลูกน้องกับการเผยแพร่เรื่องราวสุดน่ารักของพวกเขาผ่านช่องทางออนไลน์จนทำให้มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก -- นำแสดงโดย อัลเบิร์ต ไซ , แพกซ์ตัน บูธ

Cast: Albert Tsai, Paxton Booth, Rebecca Metz

21:30
395590
Wizards of Waverly Place KIDS :: Kids
395590
Wizards of Waverly Place
KIDS :: Kids
พี่น้องพ่อมดสามคนต้องรับมือกับทั้งอำนาจวิเศษที่เริ่มเผยตัวของพวกเขาและปัญหาต่างๆ ของวัยรุ่นทั่วๆไป ตั้งแต่โรงเรียน เพื่อน ไปจนถึงครอบครัว

22:00
589660
Randy Cunningham: 9th Grade Ninja KIDS :: Kids
589660
Randy Cunningham: 9th Grade Ninja
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเด็กมัธยมแสนธรรมดาที่ชีวิตพลิกผันเมื่อเขาถูกรับเลือกให้ได้ฝึกเป็นนินจา

23:00
389149
Phineas and Ferb KIDS :: Animation
389149
Phineas and Ferb
KIDS :: Animation
ฟินเนียส และ เฟิร์บ พยายามที่จะทำให้ทุกๆวันในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของพวกเขามีความหมายโดยการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

CH:448
Saturday 08
00:00
498148
Sofia the First KIDS
498148
Sofia the First
KIDS ::
โซเฟียกลายเป็นเจ้าหญิงเมื่อมารดาของเธอได้อภิเษกสมรสกับพระราชาและนางฟ้าสามองค์ที่คอยดูแลเธอก็สอนว่าการเป็นเจ้าหญิงที่แท้จริงนั้นต้องมาจากภายในจิตใจ

01:00
625119
Muppet Babies KIDS :: Kids
625119
Muppet Babies
KIDS :: Kids
พบกับเหล่ามัฟเพ็ทตัวน้อยที่จะมาเติมเต็มความฝันของคุณหนูๆให้เป็นจริง

02:00
Puppy Dog Pals KIDS :: Kids
Puppy Dog Pals
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสองพี่น้องลูกหมารักสนุกที่ออกผจญภัยในภารกิจค้นหาความสนุกตื่นเต้นไปทั่วทุกมุมโลก

03:00
566813
The Lion Guard KIDS :: Animation
566813
The Lion Guard
KIDS :: Animation
เรื่องราวของลูกสิงโตตัวที่สองของซิมบ้าและนาล่าซึ่งเติบโตและเดินตามพรหมลิขิตในการเป็นราชสีห์แห่งลำเนาไพร

04:00
Doc McStuffins KIDS :: Kids
Doc McStuffins
KIDS :: Kids
สนุกสนานไปกับความสามารถพิเศษของหนูน้อยวัยหกขวบ เธอเป็นคุณหมอตัวน้อยที่สามารถพูดคุยและทำการรักษาบรรดาของเล่นและตุ๊กตาสัตว์ทั้งหลาย

05:00
Mickey Mouse Clubhouse KIDS :: Kids
Mickey Mouse Clubhouse
KIDS :: Kids
ติดตามมิคกี้และเพื่อนๆจากคลับเฮาส์เมื่อพวกเขาช่วยเราให้ฝึกหัดใช้ทักษะพื้นฐานต่างๆในการแก้ไขปัญหา

05:24
Mickey Mouse Clubhouse KIDS :: Kids
Mickey Mouse Clubhouse
KIDS :: Kids
ติดตามมิคกี้และเพื่อนๆจากคลับเฮาส์เมื่อพวกเขาช่วยเราให้ฝึกหัดใช้ทักษะพื้นฐานต่างๆในการแก้ไขปัญหา

05:48
498148
Sofia the First KIDS
498148
Sofia the First
KIDS ::
โซเฟียกลายเป็นเจ้าหญิงเมื่อมารดาของเธอได้อภิเษกสมรสกับพระราชาและนางฟ้าสามองค์ที่คอยดูแลเธอก็สอนว่าการเป็นเจ้าหญิงที่แท้จริงนั้นต้องมาจากภายในจิตใจ

06:12
Rev & Roll KIDS :: Kids
Rev & Roll
KIDS :: Kids
ร่วมเดินทางผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่สู่ดินแดน เฟนเดอร์ เบนด์ ไปกับ เรฟ และรถบรรทุกทรงพลังของเขา

06:36
Esme & Roy KIDS :: Kids
Esme & Roy
KIDS :: Kids
ออกไปผจญภัยยังโลกกว้างกับ เอสเม่ และ รอย ในการตามหาสัตว์ประหลาดพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและปกป้องพวกเขา

07:00
625119
Muppet Babies KIDS :: Kids
625119
Muppet Babies
KIDS :: Kids
พบกับเหล่ามัฟเพ็ทตัวน้อยที่จะมาเติมเต็มความฝันของคุณหนูๆให้เป็นจริง

07:24
660230
T.O.T.S. KIDS :: Kids
660230
T.O.T.S.
KIDS :: Kids
พบกับเรื่องราวการผจญภัยแสนสนุกไปกับสองเพื่อนซี้ พิพ และ เฟรดดี้

07:36
Mickey Mouse Roadster Racers KIDS :: Kids
Mickey Mouse Roadster Racers
KIDS :: Kids
ออกไปผจญภัยไปยังโลกแห่งดิสนีย์ที่ที่มี มิกกี้เมาส์, มินนี่เมาส์, พลูโต, กูฟฟี่, และผองเพื่อนอีกมากมายพร้อมสนุกสุดหรรษาไปกับการแข่งรถรอบเมืองของพวกเขา

08:00
Fancy Nancy Clancy KIDS :: Kids
Fancy Nancy Clancy
KIDS :: Kids
ออกเดินทางไปผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยจินตนาการไปกับแฟนซีแนนซี

08:30
660230
T.O.T.S. KIDS :: Kids
660230
T.O.T.S.
KIDS :: Kids
พบกับเรื่องราวการผจญภัยแสนสนุกไปกับสองเพื่อนซี้ พิพ และ เฟรดดี้

09:00
Bluey KIDS :: Kids
Bluey
KIDS :: Kids
เรื่องราวของลูกหมาน้อยแสนซนที่แปรเปลี่ยนชีวิตครอบครัวหนึ่งให้กลายเป็นการผจญภัยแสนสนุก

09:24
576279
Elena of Avalor KIDS :: Animation
576279
Elena of Avalor
KIDS :: Animation
เรื่องราวของเจ้าหญิงเอเลน่าผู้ทรงกอบกู้อาณาจักร อวาลอร์ จากแม่มดใจร้ายพร้อมกับทรงเรียนรู้ที่จะปกครองอาณาจักรในฐานะเจ้าหญิงรัชทายาท

09:48
The Rocketeer KIDS :: Kids
The Rocketeer
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเด็กหญิงที่ได้ตระหนักว่าเธอเป็นผู้สืบทอดพลังกายสิทธิ์ซึ่งสามารถทำให้เป็นยอดมนุษย์ทรงพลัง

10:00
Doc McStuffins KIDS :: Kids
Doc McStuffins
KIDS :: Kids
สนุกสนานไปกับความสามารถพิเศษของหนูน้อยวัยหกขวบ เธอเป็นคุณหมอตัวน้อยที่สามารถพูดคุยและทำการรักษาบรรดาของเล่นและตุ๊กตาสัตว์ทั้งหลาย

10:30
Puppy Dog Pals KIDS :: Kids
Puppy Dog Pals
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสองพี่น้องลูกหมารักสนุกที่ออกผจญภัยในภารกิจค้นหาความสนุกตื่นเต้นไปทั่วทุกมุมโลก

11:00
679184
Mira, Royal Detective KIDS :: Kids
679184
Mira, Royal Detective
KIDS :: Kids
ร่วมออกผจญภัยไปกับเด็กหญิงผู้กล้าหาญในภารกิจการเป็นนักสืบที่อินเดียเพื่อช่วยไขปริศนาให้เจ้าชายน้อยแห่งราชอาณาจักร

11:24
Gigantosaurus KIDS :: Kids
Gigantosaurus
KIDS :: Kids
เรื่องราวการผจญภัยของผองเพื่อนไดโนเสาร์ตัวน้อยที่ออกสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวจนได้เจอกับไดโนเสาร์ใหญ่ยักษ์

11:48
Rev & Roll KIDS :: Kids
Rev & Roll
KIDS :: Kids
ร่วมเดินทางผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่สู่ดินแดน เฟนเดอร์ เบนด์ ไปกับ เรฟ และรถบรรทุกทรงพลังของเขา

12:00
604811
Vampirina KIDS :: Kids
604811
Vampirina
KIDS :: Kids
เรื่องราวของแวมไพร์สาวน้อยที่ต้องรับมือกับการปรับตัวครั้งใหญ่เมื่อครอบครัวของเธอได้ย้ายจากทรานซิลเวเนีย มายังรัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกา

12:30
The Rocketeer KIDS :: Kids
The Rocketeer
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเด็กหญิงที่ได้ตระหนักว่าเธอเป็นผู้สืบทอดพลังกายสิทธิ์ซึ่งสามารถทำให้เป็นยอดมนุษย์ทรงพลัง

12:54
660230
T.O.T.S. KIDS :: Kids
660230
T.O.T.S.
KIDS :: Kids
พบกับเรื่องราวการผจญภัยแสนสนุกไปกับสองเพื่อนซี้ พิพ และ เฟรดดี้

13:30
Mickey Mouse Mixed-Up Adventures KIDS :: Kids
Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
KIDS :: Kids
พบกับการผจญภัยที่สนุกไปกับมิกกี้และผองเพื่อนแสนซน ในบ้านใหม่ที่ ฮอท ด็อก ฮิลล์

13:57
Fancy Nancy Clancy KIDS :: Kids
Fancy Nancy Clancy
KIDS :: Kids
ออกเดินทางไปผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยจินตนาการไปกับแฟนซีแนนซี

14:22
Puppy Dog Pals KIDS :: Kids
Puppy Dog Pals
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสองพี่น้องลูกหมารักสนุกที่ออกผจญภัยในภารกิจค้นหาความสนุกตื่นเต้นไปทั่วทุกมุมโลก

14:47
PJ Masks KIDS :: Kids
PJ Masks
KIDS :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มยอดมนุษย์พีเจมาสค์ซึ่งประกอบไปด้วย มนุษย์ตุ๊กแก, มนุษย์นกฮูก, และ มนุษย์แมว ที่ล้วนเปี่ยมไปด้วยพลังอานุภาพจากเครื่องรางวิเศษสุดกายสิทธิ์

15:00
679184
Mira, Royal Detective KIDS :: Kids
679184
Mira, Royal Detective
KIDS :: Kids
ร่วมออกผจญภัยไปกับเด็กหญิงผู้กล้าหาญในภารกิจการเป็นนักสืบที่อินเดียเพื่อช่วยไขปริศนาให้เจ้าชายน้อยแห่งราชอาณาจักร

15:24
576279
Elena of Avalor KIDS :: Animation
576279
Elena of Avalor
KIDS :: Animation
เรื่องราวของเจ้าหญิงเอเลน่าผู้ทรงกอบกู้อาณาจักร อวาลอร์ จากแม่มดใจร้ายพร้อมกับทรงเรียนรู้ที่จะปกครองอาณาจักรในฐานะเจ้าหญิงรัชทายาท

15:48
Doc McStuffins: Toy Hospital KIDS
Doc McStuffins: Toy Hospital
KIDS ::
รายการการ์ตูนซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงวัยหกขวบที่สามารถรักษาซ่อมแซมและสื่อสารกับบรรดาตุ๊กตาสัตว์ของเล่นชนิดต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์

16:00
PJ Masks KIDS :: Kids
PJ Masks
KIDS :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มยอดมนุษย์พีเจมาสค์ซึ่งประกอบไปด้วย มนุษย์ตุ๊กแก, มนุษย์นกฮูก, และ มนุษย์แมว ที่ล้วนเปี่ยมไปด้วยพลังอานุภาพจากเครื่องรางวิเศษสุดกายสิทธิ์

16:24
604811
Vampirina KIDS :: Kids
604811
Vampirina
KIDS :: Kids
เรื่องราวของแวมไพร์สาวน้อยที่ต้องรับมือกับการปรับตัวครั้งใหญ่เมื่อครอบครัวของเธอได้ย้ายจากทรานซิลเวเนีย มายังรัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกา

16:48
Bluey KIDS :: Kids
Bluey
KIDS :: Kids
เรื่องราวของลูกหมาน้อยแสนซนที่แปรเปลี่ยนชีวิตครอบครัวหนึ่งให้กลายเป็นการผจญภัยแสนสนุก

17:03
660230
T.O.T.S. KIDS :: Kids
660230
T.O.T.S.
KIDS :: Kids
พบกับเรื่องราวการผจญภัยแสนสนุกไปกับสองเพื่อนซี้ พิพ และ เฟรดดี้

17:26
Mickey Mouse Mixed-Up Adventures KIDS :: Kids
Mickey Mouse Mixed-Up Adventures
KIDS :: Kids
พบกับการผจญภัยที่สนุกไปกับมิกกี้และผองเพื่อนแสนซน ในบ้านใหม่ที่ ฮอท ด็อก ฮิลล์

17:50
625119
Muppet Babies KIDS :: Kids
625119
Muppet Babies
KIDS :: Kids
พบกับเหล่ามัฟเพ็ทตัวน้อยที่จะมาเติมเต็มความฝันของคุณหนูๆให้เป็นจริง

18:14
Puppy Dog Pals KIDS :: Kids
Puppy Dog Pals
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสองพี่น้องลูกหมารักสนุกที่ออกผจญภัยในภารกิจค้นหาความสนุกตื่นเต้นไปทั่วทุกมุมโลก

18:38
The Rocketeer KIDS :: Kids
The Rocketeer
KIDS :: Kids
เรื่องราวของเด็กหญิงที่ได้ตระหนักว่าเธอเป็นผู้สืบทอดพลังกายสิทธิ์ซึ่งสามารถทำให้เป็นยอดมนุษย์ทรงพลัง

19:02
Fancy Nancy Clancy KIDS :: Kids
Fancy Nancy Clancy
KIDS :: Kids
ออกเดินทางไปผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยจินตนาการไปกับแฟนซีแนนซี

19:26
PJ Masks KIDS :: Kids
PJ Masks
KIDS :: Kids
เรื่องราวของกลุ่มยอดมนุษย์พีเจมาสค์ซึ่งประกอบไปด้วย มนุษย์ตุ๊กแก, มนุษย์นกฮูก, และ มนุษย์แมว ที่ล้วนเปี่ยมไปด้วยพลังอานุภาพจากเครื่องรางวิเศษสุดกายสิทธิ์

CH:449
Saturday 08
00:00
อังเคิ้ล แกรนด์ปา KIDS :: Kids
อังเคิ้ล แกรนด์ปา
KIDS :: Kids
เรื่องราวการผจญภัยแสนวิเศษแต่เต็มไปด้วยอุปสรรคของชายชราใจดีผู้ชอบผูกมิตรกับทุกคน -- ให้เสียงพากย์นำโดย ปีเตอร์ บราวน์การ์ดท์, เควิน ไมเคิล ริชาร์ดสัน, และ เอริค บัวซา

01:00
Mighty Magiswords KIDS :: Kids
Mighty Magiswords
KIDS :: Kids
แวมเบอร์ และ โพรยาส สองพี่น้องทีมนักรบรับจ้างออกผจญภัยและได้พบเจอเรื่องแปลกประหลาดสนุกสนานมากมายระหว่างภารกิจการตามหาดาบวิเศษ

02:00
ชาวเดอร์ KIDS :: Kids
ชาวเดอร์
KIDS :: Kids
ชาวเดอร์ เป็นลูกมือฝึกหัดรุ่นเยาว์ของเชฟอัศจรรย์ที่มักสร้างปัญหาในห้องครัวอยู่บ่อยครั้งรวมถึงการทำส่วนผสมแบบย่ำแย่ให้กลายเป็นอาหารรสเยี่ยมจานโปรด

03:00
แอดแวนเจอร์ ไทม์ KIDS :: Kids
แอดแวนเจอร์ ไทม์
KIDS :: Kids
การผจญภัยสุดพิสดารของหนูน้อยฟินน์และเจคสุนัขแสนรู้คู่หู กับการสำรวจดินแดนอูที่มีแต่เรื่องประหลาดที่ไม่เหมือนใคร -- ให้เสียงพากย์นำโดย เจเรมี่ เชดา

Cast: Jeremy Shada, John DiMaggio

04:00
Grizzy and the Lemmings KIDS
Grizzy and the Lemmings
KIDS ::
เรื่องราวของเจ้าหมีซึ่งเข้าไปยึดครองบ้านของเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่กลับต้องชิงไหวชิงพริบกับฝูงตัวเลมมิ่งอีกฝูงที่ปักหลักอยู่ในนั้นเช่นกัน

05:00
Oggy and the Cockroaches KIDS :: Kids
Oggy and the Cockroaches
KIDS :: Kids
ภาพยนตร์การ์ตูนที่ถ่ายทอดเรื่องราวสุดอลเวงของเจ้าแมว อ็อกกี้ กับเหล่าแมลงสาบจอมกวนซึ่งเป็นศัตรูคู่อริตัวฉกาจของเขา -- ให้เสียงพากย์นำโดย ฮิวจ์ เลอ บาร์

Cast: Hugues Le Bars

06:00
We Bare Bears KIDS :: Kids
We Bare Bears
KIDS :: Kids
พบกับเจ้าหมีสามพี่น้องสุดน่ารักซึ่งพยายามจะทำตัวให้กลมกลืนกับโลกยุคใหม่และเป็นมิตรกับทุกคน

Cast: Eric Edelstein, Demetri Martin, Bobby Moynihan

07:00
Teen Titans Go! KIDS :: Kids
Teen Titans Go!
KIDS :: Kids
ติดตามชีวิตประจำวันของเหล่ายอดมนุษย์ ทีน ไททันส์ ในยามที่พวกเขาไม่มีภารกิจกู้โลกและต้องใช้ชีวิตตามประสาวัยรุ่นทั่วไปที่พบเจอเรื่องวุ่นวายสารพัด

Cast: Greg Cipes, Scott Menville

07:30
Craig of the Creek KIDS :: Kids
Craig of the Creek
KIDS :: Kids
เคร้กและสองเพื่อนรักออกผจญภัยไปทั่วละแวกครี้กซึ่งพวกเขาจินตนาการว่าเป็นป่าดงดิบธรรมชาติที่รอให้พวกเขาออกสำรวจ

08:00
DC Super Hero Girls Series KIDS :: Kids
DC Super Hero Girls Series
KIDS :: Kids
เรื่องราวของหญิงสาวหกคนที่ค้นพบว่าพวกเธอมีพลังพิเศษจึงตัดสินใจเข้าร่วมกองกำลังยอดมนุษย์พิทักษ์โลกเพื่อออกปราบปรามเหล่าวายร้าย

08:30
Transformers: Cyberverse KIDS :: Kids
Transformers: Cyberverse
KIDS :: Kids
วินด์เบลดต้องทำการกู้หน่วยความจำซึ่งเสื่อมสภาพของบัมเบิ้ลบีเพื่อภารกิจของพวกเขาที่กำลังรออยู่ข้างหน้า

Cast:

09:00
เบ็น เท็น KIDS :: Kids
เบ็น เท็น
KIDS :: Kids
เรื่องราวภารกิจพิทักษ์โลกของเด็กชายวัยสิบปีและนาฬิกาข้อมือวิเศษที่ทำให้เขาแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ได้ถึงสิบร่าง -- ให้เสียงพากย์นำโดย มอท์เซ เฮอร์แนนเดส

Cast: Montse Hernandez, Tara Strong

09:30
เบ็น เท็น KIDS :: Kids
เบ็น เท็น
KIDS :: Kids
เรื่องราวภารกิจพิทักษ์โลกของเด็กชายวัยสิบปีและนาฬิกาข้อมือวิเศษที่ทำให้เขาแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ได้ถึงสิบร่าง -- ให้เสียงพากย์นำโดย มอท์เซ เฮอร์แนนเดส

Cast: Montse Hernandez, Tara Strong

10:00
เบ็น เท็น KIDS :: Kids
เบ็น เท็น
KIDS :: Kids
เรื่องราวภารกิจพิทักษ์โลกของเด็กชายวัยสิบปีและนาฬิกาข้อมือวิเศษที่ทำให้เขาแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ได้ถึงสิบร่าง -- ให้เสียงพากย์นำโดย มอท์เซ เฮอร์แนนเดส

Cast: Montse Hernandez, Tara Strong

10:30
เบ็น เท็น KIDS :: Kids
เบ็น เท็น
KIDS :: Kids
เรื่องราวภารกิจพิทักษ์โลกของเด็กชายวัยสิบปีและนาฬิกาข้อมือวิเศษที่ทำให้เขาแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ได้ถึงสิบร่าง -- ให้เสียงพากย์นำโดย มอท์เซ เฮอร์แนนเดส

Cast: Montse Hernandez, Tara Strong

11:00
เบ็น เท็น KIDS :: Kids
เบ็น เท็น
KIDS :: Kids
เรื่องราวภารกิจพิทักษ์โลกของเด็กชายวัยสิบปีและนาฬิกาข้อมือวิเศษที่ทำให้เขาแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์ได้ถึงสิบร่าง -- ให้เสียงพากย์นำโดย มอท์เซ เฮอร์แนนเดส

Cast: Montse Hernandez, Tara Strong

11:25
Super Shiro KIDS :: Kids
Super Shiro
KIDS :: Kids
ภาพยนตร์การ์ตูนถ่ายทอดเรื่องราวของซุปเปอร์ฮีโร่สุนัขที่ออกปกป้องกระดูกในตำนานจากเงื้อมมือหมานักประดิษฐ์ผู้ต้องการจะครอบครองโลกใบนี้

11:30
Super Shiro KIDS :: Kids
Super Shiro
KIDS :: Kids
ภาพยนตร์การ์ตูนถ่ายทอดเรื่องราวของซุปเปอร์ฮีโร่สุนัขที่ออกปกป้องกระดูกในตำนานจากเงื้อมมือหมานักประดิษฐ์ผู้ต้องการจะครอบครองโลกใบนี้

11:35
Teen Titans Go! KIDS :: Kids
Teen Titans Go!
KIDS :: Kids
ติดตามชีวิตประจำวันของเหล่ายอดมนุษย์ ทีน ไททันส์ ในยามที่พวกเขาไม่มีภารกิจกู้โลกและต้องใช้ชีวิตตามประสาวัยรุ่นทั่วไปที่พบเจอเรื่องวุ่นวายสารพัด

Cast: Greg Cipes, Scott Menville

12:00
เดอะเพาว์เวอร์พัพเกิร์ลส์ KIDS
เดอะเพาว์เวอร์พัพเกิร์ลส์
KIDS ::
เรื่องราวเกี่ยวกับสามสาวยอดมนุษย์ผู้อุทิศตนต่อสู้ปราบปรามเหล่าอาชญากรและอสูรร้ายที่คุกคามความสงบสุขของมวลมนุษยชาติ

12:30
DC Super Hero Girls Series KIDS :: Kids
DC Super Hero Girls Series
KIDS :: Kids
เรื่องราวของหญิงสาวหกคนที่ค้นพบว่าพวกเธอมีพลังพิเศษจึงตัดสินใจเข้าร่วมกองกำลังยอดมนุษย์พิทักษ์โลกเพื่อออกปราบปรามเหล่าวายร้าย

13:00
Steven Universe Future KIDS :: Kids
Steven Universe Future
KIDS :: Kids
ติดตามการผจญภัยของเจ้าหนูสตีเว่น สมาชิกอายุน้อยที่สุดแห่งกลุ่มคริสตัลเจ็มส์ ซึ่งเป็นทีมผู้ทักษ์จักรวาลด้วยพลังจากอัญมณีวิเศษ -- ให้เสียงพากย์นำโดย แซค คัลลิซัน

Cast: Zach Callison, Deedee Magno

13:30
Teen Titans Go! KIDS :: Kids
Teen Titans Go!
KIDS :: Kids
ติดตามชีวิตประจำวันของเหล่ายอดมนุษย์ ทีน ไททันส์ ในยามที่พวกเขาไม่มีภารกิจกู้โลกและต้องใช้ชีวิตตามประสาวัยรุ่นทั่วไปที่พบเจอเรื่องวุ่นวายสารพัด

Cast: Greg Cipes, Scott Menville

14:00
Kingdom Force KIDS :: Kids
Kingdom Force
KIDS :: Kids
ภาพยนตร์การ์ตูนสีสันสดใสเกี่ยวกับห้าสัตว์ผู้กล้าหาญที่ออกต่อสู้เหล่าวายร้ายเพื่อพิทักษ์สันติสุขในอาณาจักรสัตว์ -- ให้เสียงพากย์นำโดย นิกิ เบิร์ก, ชาร์ล็อตต์ ทาวาเรส, และ ดเวย์น ฮิล

Cast: Nicki Burke, Charlotte Tavares, Dwayne Hill

14:30
Mao Mao Heroes of Pure Heart KIDS :: Kids
Mao Mao Heroes of Pure Heart
KIDS :: Kids
พบกับคู่หูตัวป่วนกับการออกเดินทางเพื่อปกป้องอาณาจักรของพวกเขาจากเหล่าวายร้าย

15:00
Transformers: Cyberverse KIDS :: Kids
Transformers: Cyberverse
KIDS :: Kids
วินด์เบลดต้องทำการกู้หน่วยความจำซึ่งเสื่อมสภาพของบัมเบิ้ลบีเพื่อภารกิจของพวกเขาที่กำลังรออยู่ข้างหน้า

Cast:

15:30
Ninjago KIDS :: Kids
Ninjago
KIDS :: Kids
พบกับการต่อสู้ครั้งย่ิงใหญ่ของพวกเขาเหล่านักสู้ ในการปกป้องความสงบสุขดินแดนแห่งนินจาโก

16:00
Unikitty KIDS :: Kids
Unikitty
KIDS :: Kids
สนุกกับการผจญภัยของแมวยูนิคอร์นแสนน่ารัก ยูนิคิตตี้ พร้อมด้วยผองเพื่อนได้แก่ ปัปปี้คอร์น, ดอกเตอร์ฟ็อกซ์, บอดี้การ์ดฮ็อคโคไดล์, และเจ้าหุ่นริชาร์ดแสนทึ่ม

17:00
Unikitty KIDS :: Kids
Unikitty
KIDS :: Kids
สนุกกับการผจญภัยของแมวยูนิคอร์นแสนน่ารัก ยูนิคิตตี้ พร้อมด้วยผองเพื่อนได้แก่ ปัปปี้คอร์น, ดอกเตอร์ฟ็อกซ์, บอดี้การ์ดฮ็อคโคไดล์, และเจ้าหุ่นริชาร์ดแสนทึ่ม

18:00
Thundercats Roar! KIDS :: Kids
Thundercats Roar!
KIDS :: Kids
เรื่องราวศึกสงครามระหว่างซุปเปอร์ฮีโร่แมว ธันเดอร์แคท กับการต่อสู้กับเหล่าวายร้ายที่ไปทำลายดาวเคราะห์บ้านของเขา

19:00
Thundercats Roar! KIDS :: Kids
Thundercats Roar!
KIDS :: Kids
เรื่องราวศึกสงครามระหว่างซุปเปอร์ฮีโร่แมว ธันเดอร์แคท กับการต่อสู้กับเหล่าวายร้ายที่ไปทำลายดาวเคราะห์บ้านของเขา

20:00
Mao Mao Heroes of Pure Heart KIDS :: Kids
Mao Mao Heroes of Pure Heart
KIDS :: Kids
พบกับคู่หูตัวป่วนกับการออกเดินทางเพื่อปกป้องอาณาจักรของพวกเขาจากเหล่าวายร้าย

21:00
แอดแวนเจอร์ ไทม์ KIDS :: Kids
แอดแวนเจอร์ ไทม์
KIDS :: Kids
การผจญภัยสุดพิสดารของหนูน้อยฟินน์และเจคสุนัขแสนรู้คู่หู กับการสำรวจดินแดนอูที่มีแต่เรื่องประหลาดที่ไม่เหมือนใคร -- ให้เสียงพากย์นำโดย เจเรมี่ เชดา

Cast: Jeremy Shada, John DiMaggio

22:00
Regular Show KIDS :: Kids
Regular Show
KIDS :: Kids
ภาพยนตร์การ์ตูนเกี่ยวกับสองเพื่อนคู่หูนกบลูเจย์และแร็กคูนที่หาเรื่องแก้เบื่อจากงานประจำจนได้พบเจอกับการผจญภัยสุดพิลึกพิลั่นเหนือธรรมชาติ

Cast: JG Quintel, William Salyers

23:00
Oggy and the Cockroaches KIDS :: Kids
Oggy and the Cockroaches
KIDS :: Kids
ภาพยนตร์การ์ตูนที่ถ่ายทอดเรื่องราวสุดอลเวงของเจ้าแมว อ็อกกี้ กับเหล่าแมลงสาบจอมกวนซึ่งเป็นศัตรูคู่อริตัวฉกาจของเขา -- ให้เสียงพากย์นำโดย ฮิวจ์ เลอ บาร์

Cast: Hugues Le Bars

CH:452
Saturday 08
00:15
Icarly KIDS :: Kids
Icarly
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสาวน้อยและเพื่อนรักอีกสองคนที่กลายมาเป็นคนดังในโลกออนไลน์เมื่อเว็บไซต์ของพวกเขามีแฟนๆติดตามมหาศาลจนทำให้ชีวิตประจำวันของพวกเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล

00:35
Sam & Cat KIDS :: Kids
Sam & Cat
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสองสาวน้อยเพื่อนร่วมห้องที่ริเริ่มก่อตั้งกิจการพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก

01:00
Spongebob Squarepants KIDS :: Kids
Spongebob Squarepants
KIDS :: Kids
สปอนจ์บ๊อบ คือฟองน้ำทะเลจอมซุ่มซ่ามที่ทำงานในร้านอาหารจานด่วนใต้บาดาลที่ซึ่งเขามักจะมีเรื่องผจญภัยสนุกๆกับเพื่อนๆใต้ทะเลอยู่เสมอ

01:20
Spongebob Squarepants KIDS :: Kids
Spongebob Squarepants
KIDS :: Kids
สปอนจ์บ๊อบ คือฟองน้ำทะเลจอมซุ่มซ่ามที่ทำงานในร้านอาหารจานด่วนใต้บาดาลที่ซึ่งเขามักจะมีเรื่องผจญภัยสนุกๆกับเพื่อนๆใต้ทะเลอยู่เสมอ

01:45
The Fairly Oddparents KIDS :: Kids
The Fairly Oddparents
KIDS :: Kids
พบกับชีวิตแสนวุ่นของเด็กชายทิมมี่วัยสิบปีที่รายล้อมไปด้วยเหล่าพี่เลี้ยงจอมยุ่งจนทำให้บรรดาพ่อแม่เทวดาอุปถัมภ์ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาอยู่เสมอ

02:05
The Fairly Oddparents KIDS :: Kids
The Fairly Oddparents
KIDS :: Kids
พบกับชีวิตแสนวุ่นของเด็กชายทิมมี่วัยสิบปีที่รายล้อมไปด้วยเหล่าพี่เลี้ยงจอมยุ่งจนทำให้บรรดาพ่อแม่เทวดาอุปถัมภ์ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาอยู่เสมอ

02:25
The Thundermans KIDS :: Kids
The Thundermans
KIDS :: Kids
พบกับครอบครัวธันเดอร์แมนซึ่งเป็นครอบครัวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะพวกเขาเผอิญมีพลังยอดมนุษย์!

02:50
The Thundermans KIDS :: Kids
The Thundermans
KIDS :: Kids
พบกับครอบครัวธันเดอร์แมนซึ่งเป็นครอบครัวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะพวกเขาเผอิญมีพลังยอดมนุษย์!

03:10
Spongebob Squarepants KIDS :: Kids
Spongebob Squarepants
KIDS :: Kids
สปอนจ์บ๊อบ คือฟองน้ำทะเลจอมซุ่มซ่ามที่ทำงานในร้านอาหารจานด่วนใต้บาดาลที่ซึ่งเขามักจะมีเรื่องผจญภัยสนุกๆกับเพื่อนๆใต้ทะเลอยู่เสมอ

03:35
Spongebob Squarepants KIDS :: Kids
Spongebob Squarepants
KIDS :: Kids
สปอนจ์บ๊อบ คือฟองน้ำทะเลจอมซุ่มซ่ามที่ทำงานในร้านอาหารจานด่วนใต้บาดาลที่ซึ่งเขามักจะมีเรื่องผจญภัยสนุกๆกับเพื่อนๆใต้ทะเลอยู่เสมอ

04:00
Butterbean's Cafe KIDS :: Animated Series
Butterbean's Cafe
KIDS :: Animated Series
ออกเดินทางไปยังดินแดนเหนือจินตนาการไปกับเหล่านางฟ้าและเพื่อนของเธอกับภารกิจการเปิดร้านกาแฟสุดน่ารัก -- ให้เสียงพากย์นำโดย มาร์กาเร็ต ยิง เดรก, แกเบรียลล่า พิซโซโล

Cast: Margaret Ying Drake, Gabriella Pizzolo, Olivia Grace Manning

04:20
Blaze and the Monster Machines KIDS :: Kids
Blaze and the Monster Machines
KIDS :: Kids
เรื่องราวมิตรภาพและการผจญภัยของเด็กวัยแปดปีกับรถบรรทุกยักษ์คู่ใจซึ่งทั้งสองต้องแก้ไขปัญหาระหว่างทางด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน

04:45
Paw Patrol KIDS :: Kids
Paw Patrol
KIDS :: Kids
พบกับทีมลูกสุนัขกู้ภัยและภารกิจปกป้องชุมชนพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยต่างๆ

04:55
Paw Patrol KIDS :: Kids
Paw Patrol
KIDS :: Kids
พบกับทีมลูกสุนัขกู้ภัยและภารกิจปกป้องชุมชนพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยต่างๆ

05:15
Paw Patrol KIDS :: Kids
Paw Patrol
KIDS :: Kids
พบกับทีมลูกสุนัขกู้ภัยและภารกิจปกป้องชุมชนพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยต่างๆ

05:30
Top Wing KIDS :: Kids
Top Wing
KIDS :: Kids
เรื่องราวของนกน้อยสี่ตัวที่กลายมาเป็นนักเรียนทหารน้องใหม่ของหน่วยท็อปวิงและจะได้ติดปีกประดับยศเมื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชุมชน

05:45
Blue's Clues & You KIDS :: Kids
Blue's Clues & You
KIDS :: Kids
พบกับ บลูส์และผองเพื่อน ในเกมปริศนาที่กำลังรอการคลี่คลายเมื่อขนมของเขาได้หายไป

06:10
The Thundermans KIDS :: Kids
The Thundermans
KIDS :: Kids
พบกับครอบครัวธันเดอร์แมนซึ่งเป็นครอบครัวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะพวกเขาเผอิญมีพลังยอดมนุษย์!

06:30
The Thundermans KIDS :: Kids
The Thundermans
KIDS :: Kids
พบกับครอบครัวธันเดอร์แมนซึ่งเป็นครอบครัวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะพวกเขาเผอิญมีพลังยอดมนุษย์!

06:55
Henry Danger KIDS :: Kids Series, Family, Action
Henry Danger
KIDS :: Kids Series, Family, Action
เรื่องราวของเด็กชายวัยสิบสามปีที่ได้งานเป็นผู้ช่วยของวีรชนยอดมนุษย์และต้องเรียนรู้ในการเก็บรักษาอัตลักษณ์อันแท้จริงของเขาเป็นความลับ

Cast: Jace Norman, Cooper Barnes, Riele Downs

07:20
Henry Danger KIDS :: Kids Series, Family, Action
Henry Danger
KIDS :: Kids Series, Family, Action
เรื่องราวของเด็กชายวัยสิบสามปีที่ได้งานเป็นผู้ช่วยของวีรชนยอดมนุษย์และต้องเรียนรู้ในการเก็บรักษาอัตลักษณ์อันแท้จริงของเขาเป็นความลับ

Cast: Jace Norman, Cooper Barnes, Riele Downs

07:45
Spongebob Squarepants KIDS :: Kids
Spongebob Squarepants
KIDS :: Kids
สปอนจ์บ๊อบ คือฟองน้ำทะเลจอมซุ่มซ่ามที่ทำงานในร้านอาหารจานด่วนใต้บาดาลที่ซึ่งเขามักจะมีเรื่องผจญภัยสนุกๆกับเพื่อนๆใต้ทะเลอยู่เสมอ

07:55
Spongebob Squarepants KIDS :: Kids
Spongebob Squarepants
KIDS :: Kids
สปอนจ์บ๊อบ คือฟองน้ำทะเลจอมซุ่มซ่ามที่ทำงานในร้านอาหารจานด่วนใต้บาดาลที่ซึ่งเขามักจะมีเรื่องผจญภัยสนุกๆกับเพื่อนๆใต้ทะเลอยู่เสมอ

08:05
Spongebob Squarepants KIDS :: Kids
Spongebob Squarepants
KIDS :: Kids
สปอนจ์บ๊อบ คือฟองน้ำทะเลจอมซุ่มซ่ามที่ทำงานในร้านอาหารจานด่วนใต้บาดาลที่ซึ่งเขามักจะมีเรื่องผจญภัยสนุกๆกับเพื่อนๆใต้ทะเลอยู่เสมอ

08:20
Spongebob Squarepants KIDS :: Kids
Spongebob Squarepants
KIDS :: Kids
สปอนจ์บ๊อบ คือฟองน้ำทะเลจอมซุ่มซ่ามที่ทำงานในร้านอาหารจานด่วนใต้บาดาลที่ซึ่งเขามักจะมีเรื่องผจญภัยสนุกๆกับเพื่อนๆใต้ทะเลอยู่เสมอ

08:30
Spongebob Squarepants KIDS :: Kids
Spongebob Squarepants
KIDS :: Kids
สปอนจ์บ๊อบ คือฟองน้ำทะเลจอมซุ่มซ่ามที่ทำงานในร้านอาหารจานด่วนใต้บาดาลที่ซึ่งเขามักจะมีเรื่องผจญภัยสนุกๆกับเพื่อนๆใต้ทะเลอยู่เสมอ

08:45
Alvinnn!!! And the Chipmunks KIDS :: Kids
Alvinnn!!! And the Chipmunks
KIDS :: Kids
ติดตามเรื่องราวสุดอลเวงของเหล่าชิพมั้งค์และสาวๆชิพเพ็ตส์เมื่อพวกเขาต้องกลับไปเข้าโรงเรียนและพักเรื่องงานดนตรีไว้ก่อน

08:55
Alvinnn!!! And the Chipmunks KIDS :: Kids
Alvinnn!!! And the Chipmunks
KIDS :: Kids
ติดตามเรื่องราวสุดอลเวงของเหล่าชิพมั้งค์และสาวๆชิพเพ็ตส์เมื่อพวกเขาต้องกลับไปเข้าโรงเรียนและพักเรื่องงานดนตรีไว้ก่อน

09:10
Alvinnn!!! And the Chipmunks KIDS :: Kids
Alvinnn!!! And the Chipmunks
KIDS :: Kids
ติดตามเรื่องราวสุดอลเวงของเหล่าชิพมั้งค์และสาวๆชิพเพ็ตส์เมื่อพวกเขาต้องกลับไปเข้าโรงเรียนและพักเรื่องงานดนตรีไว้ก่อน

09:20
Alvinnn!!! And the Chipmunks KIDS :: Kids
Alvinnn!!! And the Chipmunks
KIDS :: Kids
ติดตามเรื่องราวสุดอลเวงของเหล่าชิพมั้งค์และสาวๆชิพเพ็ตส์เมื่อพวกเขาต้องกลับไปเข้าโรงเรียนและพักเรื่องงานดนตรีไว้ก่อน

09:35
Lego City Adventures KIDS :: Animation
Lego City Adventures
KIDS :: Animation
พบกับเมืองเลโก้อันแสนมหัศจรรย์กับเรื่องราวการผจญภัยสุดสนุกของพวกเขาเหล่าชาวเมือง

Cast: Kari Wahlgren, Joe Zieja, Misty Lee

09:45
Lego City Adventures KIDS :: Animation
Lego City Adventures
KIDS :: Animation
พบกับเมืองเลโก้อันแสนมหัศจรรย์กับเรื่องราวการผจญภัยสุดสนุกของพวกเขาเหล่าชาวเมือง

Cast: Kari Wahlgren, Joe Zieja, Misty Lee

09:55
Lego City Adventures KIDS :: Animation
Lego City Adventures
KIDS :: Animation
พบกับเมืองเลโก้อันแสนมหัศจรรย์กับเรื่องราวการผจญภัยสุดสนุกของพวกเขาเหล่าชาวเมือง

Cast: Kari Wahlgren, Joe Zieja, Misty Lee

10:05
Henry Danger KIDS :: Kids Series, Family, Action
Henry Danger
KIDS :: Kids Series, Family, Action
เรื่องราวของเด็กชายวัยสิบสามปีที่ได้งานเป็นผู้ช่วยของวีรชนยอดมนุษย์และต้องเรียนรู้ในการเก็บรักษาอัตลักษณ์อันแท้จริงของเขาเป็นความลับ

Cast: Jace Norman, Cooper Barnes, Riele Downs

10:35
Henry Danger KIDS :: Kids Series, Family, Action
Henry Danger
KIDS :: Kids Series, Family, Action
เรื่องราวของเด็กชายวัยสิบสามปีที่ได้งานเป็นผู้ช่วยของวีรชนยอดมนุษย์และต้องเรียนรู้ในการเก็บรักษาอัตลักษณ์อันแท้จริงของเขาเป็นความลับ

Cast: Jace Norman, Cooper Barnes, Riele Downs

10:55
Henry Danger KIDS :: Kids Series, Family, Action
Henry Danger
KIDS :: Kids Series, Family, Action
เรื่องราวของเด็กชายวัยสิบสามปีที่ได้งานเป็นผู้ช่วยของวีรชนยอดมนุษย์และต้องเรียนรู้ในการเก็บรักษาอัตลักษณ์อันแท้จริงของเขาเป็นความลับ

Cast: Jace Norman, Cooper Barnes, Riele Downs

11:20
Just Add Magic KIDS :: Kids
Just Add Magic
KIDS :: Kids
เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของสามสาวน้อยที่ได้พบกับตำราอาหารลึกลับของคุณยายจนทำให้พวกเธอมีเวทย์มนตร์

11:45
Just Add Magic KIDS :: Kids
Just Add Magic
KIDS :: Kids
เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของสามสาวน้อยที่ได้พบกับตำราอาหารลึกลับของคุณยายจนทำให้พวกเธอมีเวทย์มนตร์

12:10
The Thundermans KIDS :: Kids
The Thundermans
KIDS :: Kids
พบกับครอบครัวธันเดอร์แมนซึ่งเป็นครอบครัวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะพวกเขาเผอิญมีพลังยอดมนุษย์!

12:35
The Thundermans KIDS :: Kids
The Thundermans
KIDS :: Kids
พบกับครอบครัวธันเดอร์แมนซึ่งเป็นครอบครัวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะพวกเขาเผอิญมีพลังยอดมนุษย์!

13:00
Alvinnn!!! And the Chipmunks KIDS :: Kids
Alvinnn!!! And the Chipmunks
KIDS :: Kids
ติดตามเรื่องราวสุดอลเวงของเหล่าชิพมั้งค์และสาวๆชิพเพ็ตส์เมื่อพวกเขาต้องกลับไปเข้าโรงเรียนและพักเรื่องงานดนตรีไว้ก่อน

13:15
Deer Squad KIDS :: Kids
Deer Squad
KIDS :: Kids
เรื่องราวของสี่กวางน้อยที่ใช้พลังวิเศษในการปกป้องผืนป่าและเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก

13:25
The Loud House KIDS :: Kids
The Loud House
KIDS :: Kids
เรื่องราวการดำรงชีวิตประจำวันในครอบครัวใหญ่แสนอึกทึกของเด็กชายวัยสิบเอ็ดปีชื่อ ลินคอล์น ผู้มีพี่น้องผู้หญิงถึงสิบคน