เดือนนี้
เสพงานศิลป์
ENTERTAINMENT :: Reality

รายการสารคดีเชิงท่องเที่ยวที่จะพาไปชมงานศิลปะแหวกแนวซึ่งมาพร้อมกับความอันตรายและน่าสนใจที่สุดในโลก