เดือนนี้
To Catch a Smuggler: USA
KNOWLEDGE :: Crime

สารคดีนำเสนอการทำงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและกองตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินนานาชาติเจเอฟเคซึ่งต้องรับมือกับการตรวจจับอาชญากรผู้ลอบขนสินค้าหนีภาษี ยาเสพติด และ การใช้วีซ่าปลอม