เดือนนี้
ยื่นบัตร นัดแพทย์
ENTERTAINMENT :: Medical

พบกับการช่วยเหลือทางการแพทย์ไปกับเหล่าแพทย์ผู้มากความสามารถที่จะออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนทั่วทั้งไอร์แลนด์