เดือนนี้
อิตาลีในมุมไม่เคยรู้
ENTERTAINMENT :: Travel

ออกเดินทางสำรวจความสวยงามของอิตาลี ตั้งแต่แม่น้ำ ลิกูริอา เมือง คาพราโรลา เมืองโบราณ อานักนีไปจนถึงสวนดอกไม้อันน่าทึ่งไปด้วยกัน