เดือนนี้
Wild Metropolis
ENTERTAINMENT :: Wildlife

สารคดีถ่ายทอดเรื่องราวการปรับตัวของบรรดาเหล่าสัตว์ป่าเมื่อพวกมันต้องใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับสังคมคนเมือง