เดือนนี้
เซ็ตประหยัด เมนูสุขภาพ
KNOWLEDGE :: Lifestyle

สารคดีถ่ายทอดเรื่องราวของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีพลังซื้อสูงพร้อมสาธิตวิธีประหยัดค่าอาหารรายปีโดยการกินใช้อย่างราชาแต่ใช้จ่ายน้อยมาก